Vítejte na webu DASTA

Ilustrační foto V roce 1997 byla vytvořena první verze českého národního standardu pro výměnu informací ve zdravotnictví DASTA,
od roku 2002 je DASTA rutinně používána všemi hlavními informačními systémy v českém zdravotnictví.

DASTA je pravidelně aktualizovaný, otevřený standard pro komunikaci mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, který pokrývá oblasti klinické, laboratorní, statistické i administrativní a jehož samozřejmou součástí jsou číselníky (například Národní číselník laboratorních položek, číselník klinických událostí, aktuální číselníky ÚZIS, atd.), dokumenty a nástroje (například program ČLP).

DASTA je dnes v praxi využívána ve dvou základních verzích - starší a již vývojově ukončený DS3 a novější propracovanější a širší verzi DS4, která DS3 plně nahrazuje a na kterou se soustřeďuje další rozvoj standardu.

DASTA a projekty e-Health - základní informace, též ke stažení (pdf)

Byl dokončen dílčí upgrade DS3 a DS4:

Upozornění ke stažení
Stahování souborů vzhledem k jejich velikosti trvá několik minut i na velmi rychlém připojení.

Nástroje pro realizaci upgrade včetně archivu předchozích platných verzí DASTA a číselníků jsou nadále k dispozici v nezměněném tvaru na webových službách: http://ciselniky.dasta.mzcr.cz.
Přístup k serveru webových služeb je nadále také možný alternativní cestou: http://ciselniky.dasta.medinfo.cz.