Vítejte na webu DASTA

Ilustrační foto V roce 1997 byla vytvořena první verze českého národního standardu pro výměnu informací ve zdravotnictví DASTA,
od roku 2002 je DASTA rutinně používána všemi hlavními informačními systémy v českém zdravotnictví.

DASTA je pravidelně aktualizovaný, otevřený standard pro komunikaci mezi informačními systémy zdravotnických zařízení, který pokrývá oblasti klinické, laboratorní, statistické i administrativní a jehož samozřejmou součástí jsou číselníky (například Národní číselník laboratorních položek, číselník klinických událostí, aktuální číselníky ÚZIS, atd.), dokumenty a nástroje (například program ČLP).

DASTA je známa ve dvou základních verzích - starší a již vývojově ukončená verze DS3 a novější, podstatně propracovanější a širší, aktuální verze DS4, která od roku 2007 plně nahrazuje původní DS3. DASTA je nadále rozvíjena pouze jako verze DS4. Hovoří-li se dnes o standardu „DASTA“, je tím míněna nejnovější aktuální verze DS4, která je k dispozici na tomto webu a na webových službách. Její součástí jsou i související číselníky.

DASTA a projekty e-Health - základní informace, též ke stažení (pdf)

K dispozici je nejnovější upgrade DS4 a NČLP:

Upozornění ke stažení
Stahování souborů vzhledem k jejich velikosti trvá několik minut i na velmi rychlém připojení.

Nástroje pro realizaci upgrade včetně archivu předchozích platných verzí DASTA a číselníků jsou nadále k dispozici v nezměněném tvaru na webových službách: http://ciselniky.dasta.mzcr.cz.
Přístup k serveru webových služeb je nadále také možný alternativní cestou: http://ciselniky.dasta.medinfo.cz.