*a - obsah bloku ”adresa”

Adresy vázané k odesílateli, příjemci, pacientovi i pro různé další účely - je využíváno ve více blocích. 

 

{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

1

1

typ adresy

[TAB_TA] #

viz obsah číselníku

pokyny:

určení typu adresy je voleno s ohledem na způsob užití

bloku a

4.16.01 doplněn

číselník

a popisy

(vyznačeno

červeně)

ind_kont

a

1

?

indikátor kontaktní adresy

”K”

(nebo není vyplněno)

pokyny:

pokud je uvedeno ”K”, je tato adresa považována za kontaktní

(korespondenční adresu);

váže se k typ = 1, nebo 2

 

dat_od

e

8

?

platnost adresy od data

 

formát D

 

 

dat_do

e

8

?

platnost adresy do data

 

formát D

 

 

o_jmeno

e

-40

?

osoba - jméno (jména)

volný text

pokyny:

Pro typ = 3, 4, 8, C, K, Z, G, M, T je možné vyplnit jméno, příjmení a tituly formalizovaně - z údajů je sestavena povinná položka jmeno, která se uvádí vždy;

pro typ = 1, 2 se neuvádí, je v IP.

Může být vyplněno i f_jmeno.

Viz též  jmeno - pokyny.

nové od

4.16.01

o_prijmeni

e

-40

?

osoba - příjmení

volný text

nové od

4.16.01

o_titul_pred

e

-35

?

osoba - titul před jménem

volný text

nové od

4.16.01

o_titul_za

e

-35

?

osoba - titul za jménem

volný text

nové od

4.16.01

f_jmeno

e

-80

?

firma - jméno (název)

volný text

pokyny:

Je-li typ firmou (nebo může být současně i firmou), je možné jméno (název) firmy a případně IČO uvést zde, současně se zapíše do povinné adresní položky jmeno.

Viz též  jmeno - pokyny.

nové od

4.16.01

 

f_ico

e

-8

?

firma - IC identifikace právního subjektu

řetězec číslic

nové od

4.16.01

jmeno

e

-255

1

adresa - jméno nebo název

volný text

pokyny:

1. první řádek adresy (např. jméno osoby nebo název firmy)

2. viz jmeno - pokyny

poznámky:

viz  jmeno - poznámky

4.16.01

zdůrazněno,

že se týká

1. řádku

adresy

adr

e

-40

?

adresa - hlavní text

volný text

pokyny:

druhý řádek adresy (např. ulice a čp.)

poznámky:

viz  01

4.16.01 prodlouženo

dop1

e

-40

?

adresa - upřesnění 1

volný text

pokyny:

třetí řádek adresy (fakultativní)

poznámky:

viz  01

4.16.01 prodlouženo

dop2

e

-40

?

adresa - upřesnění 2

volný text

pokyny:

čtvrtý řádek adresy (fakultativní)

poznámky:

viz  01

4.16.01 prodlouženo

psc

e

-9

?

poštovní směrovací číslo

(tuzemské i zahraniční)

tuzemská čísla podle číselníku

PSČ pošty tuzemské

pokyny:

pro tuzemské i zahraniční adresy; tuzemská čísla vždy v délce 5 znaků bez mezery

poznámky:

1. číselník není součástí DS

2. viz  psc - poznámky

3. viz  01

 

mesto

e

-48

?

město

volný text

pokyny:

název města (pošty)

poznámky:

1. viz  mesto - poznámky

2. viz  01

 

stat

e

3

?

stát kódem

dle kódování

ISO 3166

používá se kód na 3 zn

pokyny:

v tuzemsku není nutné uvádět

poznámky:

1. číselník není součástí DS

2. viz  stat - poznámky

4.16.01

zadává se znakový kód

(3 znaky)

gps

e

 

?

GPS souřadnice

 

 

 

 

vztah

e

-40

?

příbuzenský vztah k pacientovi

volný text

podmínky:

jen pro typ adresy = "3" - jinak není!

není informací o kontaktní osobě!

4.16.01 prodlouženo, upřesněna podmínka

k_osoba_klic

e

-10

?

kontaktní osoba - klíč

[EVZTAH] #

položka "klic"

 

podmínky:

jen pro typ adresy = "K" - jinak není!

nové od

4.16.01

k_osoba_text

e

-50

?

kontaktní osoba - text

[EVZTAH] #

položka "nazev"

podmínky:

jen pro typ adresy = "K" a jen tehdy, je-li vyplněn "k_osoba_klic"

nové od

4.16.01

k_osoba_pozn

e

-40

?

kontaktní osoba - poznámka

volný text

podmínky:

jen pro typ adresy = "K" a jen tehdy, je-li vyplněn "k_osoba_klic"

nové od

4.16.01

icl

e

8

?

identifikační číslo praktického lékaře pacienta (celé)

číslo (znakově)

podmínky:

jen pro typ adresy = "4", „G“, nebo „M“ - jinak není!

poznámky:

viz  icl - poznámky

4.16.01

rozšířeny podmínky

o G a M

sr_typ

a

1

?

typ odesílatele/příjemce

(SR)

položka pouze pro Slovensko

L, O

(L = lékař,

O = oddělení)

poznámky:

viz  02

v současné době se uvádí „O“

 

sr_pois

a

4

?

kód pojišťovny odesílatele/příjemce

(SR)

položka pouze pro Slovensko

 

poznámky:

viz  02

údaj se již neužívá (historické)

od

DS3.17.04

DS4.08.04

se neužívá

sr_kod

a

12

?

kód PZS odesílatele/příjemce

(SR)

položka pouze pro Slovensko

 

poznámky:

1. přiděluje UDZS

2. viz  02

změna od

DS3.17.05

DS4.08.05

sr_lekar

a

9

?

kód lékaře odesílatele/příjemce

(SR)

položka pouze pro Slovensko

 

poznámky:

1. přiděluje UDZS

2. viz  02

nové od

DS3.17.05

DS4.08.05

pozn

e 

-80

?

poznámka k údajům

volný text

pokyny:

v poznámce může být upřesněno získání údajů nebo jiné významné související informace.

nové od

DS4.16.01

autor

e

 

?

autor vložení nebo aktualizace záznamu

 

 

nové od

DS4.16.01

as

e

 

*

adresa spojení

 

pokyny:

spojení pro zasílání dat a pro komunikaci

poznámky:

viz  as - poznámky

 

SEMAFOR_DS4aAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, obsahy číselníků, poznámky:

 

Blok a je využíván nejen v rámci bloku ip (identifikace pacienta), ale i k dalším účelům - proto obsahuje i nepacientské typy adres L, A, B, P, O, X.

Vzhledem k tomu, že v bloku ip lze blok a volat opakovaně, uvádějí se všechny typy adres samostatně bez ohledu na případnou duplicitu (např. příbuzný „3“, který může být kontaktní sobou „K“ i zákonným zástupcem „Z“).

 

 

typ

Obsah číselníku TAB_TA:

Typ adresy:

1 = trvalé bydliště (pacienta)

2 = přechodné bydliště (pacienta)

3 = příbuzný (pacienta), nejedná se o kontaktní osobu „K“ - příbuzenský vztah se ukládá do elementu ”vztah

4 = registrující praktický lékař nebo pediatr (pacienta) - IČL se ukládá do elementu ”icl

5 = zaměstnavatel (pacienta)

6 = plátce nemocenských dávek (pacienta)

7 = zdravotnické zařízení (pacienta) - kde je vyšetřován, či hospitalizován

8 = právní zástupce (pacienta), nejedná se o zákonného zástupce „Z“

9 = farnost (pacienta)

S = základní škola (dětského pacienta)

C = kontaktní zdravotnický profesionál či poskytovatel zdrav. služeb (ve vazbě k pacientovi) dle projektu Patient Summary

K = kontaktní osoba (ve vazbě k pacientovi) dle projektu Patient Summary; vztah je v elementu „k_osoba_xxx“

Z = zákonný zástupce (pacienta)

G = registrující gynekolog (pacientky) - IČL se ukládá do elementu ”icl

M = registrující stomatolog (pacienta) - IČL se ukládá do elementu ”icl

T = tlumočník - překladatel do jazyka pacienta

 

- - - - - - - - - - - - - - - - nepacientské typy adres - - - - - - - - - -

L = laboratoř

A = zdravotnické pracoviště

B = zdravotní pojišťovna (viz blok p )

P = adresa příjemce (viz blok pm )

O = adresa odesílatele (viz blok is )

X = jiná adresa

 

Typy L, A, B, P, O, X se netýkají pacienta, mají své speciální využití v rámci jiných datových bloků DASTA.

 

Poznámka k položce „4“:

Uvádí se poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, u kterého je pacient registrován.

 

Poznámka k původní položce „8“ a nově zavedené položce (od DS 4.16.01) „Z“:

Zákonným zástupcem (typ = Z) je osoba oprávněná právně jednat jménem a na účet jiné osoby, přičemž toto její oprávnění na rozdíl od jiných druhů zastoupení vzniká přímo ze zákona (například rodič může být zákonný zástupce nezletilého dítěte).

Právní zástupce (typ = 8) je zmocněnec pověřený někým jiným k jeho zastupování na základě dohody o plné moci nebo jiné smlouvy.

 

 

jmeno

pokyny:

Uvádí se jméno a příjmení osoby (+tituly) nebo jméno firmy tak, jak má být uvedeno v prvním řádku adresy.

Prvotně určeno do adresy, ale může být využíváno i k identifikaci osoby nebo firmy dle typ.

Již v DS2 zavedeno jako povinné, s ohledem na praxi ponecháno beze změn.

Od DS 4.16.01 jsou k dispozici nepovinné položky pro samostatné zadání jména osoby a jména firmy, z nichž se tato povinná položka jmeno může konstruovat (automaticky nebo ručně). Pro některé typy adres může být uváděna současně osoba i firma.

 

poznámky:

Podle standardu SIS bylo jméno na 24 znaků, příjmení na 35 znaků a jméno firmy na max. 255 znaků.

Od verze DS 4.16.01 je jméno a příjmení prodlouženo na 40 znaků.

 

psc

poznámky, pokyny:

Délka max. 9 znaků plně vyhovuje všem zahraničním PSČ. Délka 5 znaků je pro PSČ pošty české a slovenské.

Česká a slovenská PSČ se zadávají bez mezery.

 

mesto

poznámky:

Délka položky pro ”město” 48 znaků respektuje SIS.

 

stat

pokyny:

Stát je zadáván kódem. Používá se kód dle ISO 3166 (3 znaky) - např. Česká republika = CZE.

 

k_osoba_klic, k_osoba_text, k_osoba_pozn

pokyny:

Vyplňuje se, jen pokud je atribut typ = K (kontaktní adresa). Do k_osoba_klic se uvádí klíč z číselníku EVZTAH, odpovídající text se vkládá do k_osoba_text (nepovinné, dooručené). Do k_osoba_pozn lze připojit poznámku, případně je-li více kontaktních osob, lze popsat jejich rozlišení (role).

poznámka:

Například v projektu Patient Summary se rozlišuje „kontaktní osoba pro emergentní situace“ a „nejbližší příbuzný“ atd.

 

icl

poznámky:

Položka určená pouze pro ČR.

 

as

poznámky:

Adresa spojení pro zasílání dat. Je fakultativní, uvádí se účelově.

V blocích is a pm je hlavní adresa spojení (tj. adresa odesílatele a příjemce) vytknuta před blok ”adresa” a, v bloku a se pak již nemusí uvádět (ale může).

 

 

01 - poznámka společná pro adr, dop1, dop2, psc, mesto:

Údaj je obecně nepovinný, ale z jeho obsahu vyplývá, že např. pro sdělení poštovní adresy je nutné údaj vyplnit, pro sdělení elektronické adresy je údaj nepovinný. (Toto řeší IS odesílatele.)

 

02 - poznámka společná pro sr_typ, sr_pois, sr_kod, sr_lekar:

Položky určené pouze pro Slovensko.