*ua - obsah bloku urgentní informace - alergie

Urgentní informace o pacientovi - alergie.

 

{distribuováno od verze 2.01.01, přepracovaný tvar od verze 4.16.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ

a

-2

1

typ sdělované informace

U, N, AF, AN, AS

viz seznam hodnot

pokyny:

viz typ - pokyny

poznámky:

viz typ - poznámky

nové od 4.16.01

u_al

e

-255

?/

alergie - volným textem

volný text

pokyny:

1. viz u_al - pokyny

2. viz typ - pokyny

Bud vyplněno u_al, nebo uaf!

od 4.16.01 nepovinné

uaf

e

 

/?

alergie - formalizovaně

datový blok

pokyny:

1. viz uaf - pokyny

2. viz typ - pokyny

Bud vyplněno u_al, nebo uaf!

nové od 4.16.01

autor

e

?

autor vložení nebo aktualizace údaje ”alergie”

pokyny:

viz autor - pokyny

 

dat_du

e

?

datum diagnostikování na tento agens (této alergie)

formát DT

nebo D

pokyny:

může být diagnostikováno opakovaně (potvrzení)

 

dat_ak

e

?

datum a čas aktualizace na elektronické kartě

formát DTS

 

dat_ab

a

?

datum a čas aktualizace bloku alergie

formát DTS

pokyny:

je-li ind_oprav_sd = E, nebo S

zadává se dat_ab totožné, jako u opravovaného či stornovávaného sdělení

4.16.01 doplnění pokynů

 

ind_oprav_sd

a

1

1

indikace opravného sdělení

N, E, S

viz seznam hodnot

 

SEMAFOR_DS4uaAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

*ua

poznámky k celému bloku:

Informace sdělované v tomto bloku jsou nezávislé na blocích an a dg (nesmí být v rozporu).

Původně bylo sdělováno pouze volným textem, od verze 4.16.01 je důraz kladen na formalizované sdělování za pomoci bloku uaf, které je pouze takto zpracovatelné v rámci projektu Patient Summary. Úpravy provedené ve verzi 4.16.01 umožňují původní i novou formu.

 

typ

seznam hodnot:

U = neznámá informace (není známo, informace je nedostupná - tj. může i nemusí být alergie)

N = nejsou známy žádné alergie (žádné aktuální problémy)

AF = alergie přítomna, je formalizovaně popsána v bloku uaf (případný údaj v elementu u_al se ignoruje)

AN = alergie přítomna, je popsána v elementu u_al (neformalizovaně, samostatně jako jedna)

AS = alergie přítomna, je popsána v elementu u_al sumárně (pouze textově a jen v jednom volání bloku ua) - již nevhodná forma!

 

pokyny:

Pokud je typ = U, nebo N, nebude přítomen blok uaf, ani element u_al.

Pokud je typ = AF, ignoruje se případné sdělení v u_al, pokud je typ = AN, ignoruje se případné sdělení v bloku uaf.

 

poznámky:

Stav praxe až do zavedení elementu typ (ve verzi 4.16.01) odpovídal variantě AN, nebo AS (nekorektní leč dosud dožívající forma).

Pro sdělení alergie pro potřebu projektu Patient Summary je použitelná pouze varianta AF (případně U a N).

Pokud je typ = U, nebo N, nebo AS, bude blok ua volán pouze 1x.

Pokud je typ = AF, nebo AN, může být blok ua volán opakovaně pro jednotlivé sdělované agens, přičemž je možné sdělit agens nejprve formalizovaně (AF) a pak doplnit i neformalizovaně (AN), není-li dosud možné sdělovat vše formalizovaně.

 

u_al

pokyny:

Každý agens je uváděn v samostatném záznamu volným textem - blok ua se opakuje.

 

uaf

pokyny:

Každý agens je uváděn v samostatném datovém bloku uaf formalizovaně - blok ua se opakuje.

  

autor

pokyny:

Za údaj ručí ten, kdo jej aktualizuje jako poslední!

 

ind_oprav_sd

seznam hodnot:

N = nejedná se o opravu

E = sděluje se opětovně, jedná se o opravu původního chybného sdělení

S = původní sdělení stornovat! (bez dodání nové hodnoty)