Počáteční specifikace práce s DS a nastavení komunikace

 

Co vše by měly firmy před zahájením komunikace domluvit:

 

 

V současné době je zde uveden pouze výčet bodů, které je vhodné dojednat mezi komunikujícími stranami.

Tento výčet může být podkladem pro formulář, který může být přikládaný k písemné dohodě o vzájemné komunikaci a může být podkladem pro formalizované nastavení komunikační cesty. Výčet může být také podkladem pro doplnění bloku prot_kom, který je fakultativní  součástí předávaných souboru DS a může sloužit programům ”třetí strany” k nastavení potřebných parametrů (pro prohlížecí programy a pro validační program).

U každého z uváděných bodů je navržena implicitní varianta odpovědi (nastavení) - návrhy jsou nyní uvedeny tučně.

 

 

- používání znakových sad (jaké lze)  (je v deklaraci XML, ale je vhodné domluvit)

- bude požadováno zasílání dat vždy jen od jednoho odesílatele a s jedním pacientem? (ano-ne)

- bude používáno potvrzování za pomoci bloku pd ? (ano-ne)

- bude možné používat bloky pro uložení a navrácení identifikačních dat ipi_o a ipi_v  (ano-ne)

- je povoleno používání bloku xx (ano-ne) - dořešit další specifikace

 

- konstrukce identifikace pacienta ”id_pac”  (je vhodné vzájemně domluvit)

 

- jak budou řešeny kolize při komunikaci s LIS (dořešit - zda je možné, jaký rozsah atd.)

 

- budou posílány také binární soubory? (obraz, video, zvuk)   (ano-ne) - specifikovat...

 

- systém používaných vnitřních adres v bloku as  (dořešit)

 

- rozsah sdělovaných nepovinných informací při zasílání výsledků z LIS  (asi jako výčet, možná přenést z bloků LO)

 

- možnost zasílání požadavků na dodání nálezů v určité formě (specifikace při objednání)  (připravíme varianty)

 

- sdělování výsledků jako celek (textový soubor - nález jako textová sestava) (ano-ne)

- sdělování výsledků  formalizované (po položkách) (ano-ne)

 

- práce s MTV v plném rozsahu bloků vrn a vrf  (ano-ne)

- práce s bloky strukturovaných textů vrs (ano-ne)

 

- možnost objednání a zpracování funkčních testů  (ano-ne) - podrobnosti dořešit

- práce s ”vazbami” (ano-ne) - bude časem

 

- je třeba vždy s výsledky přenášet i bloky pro sdělení výkonů (tj. au) (ano-ne) - podrobnosti dořešit dle nároků NIS (MIS)

- možnost sdělovat poznámkový text společně s hodnotou výsledku vyšetření (nestandardní, jen některé LIS) (ano-ne)

 

- práce s NČLP obsahujícím též doplňky lokální (regionální) (ano-ne)

pokud ano, pak:  jaká verze /má ji příjemce k dispozici, jak se aktualizuje/ (dořešit)

 

- využívání a pravidelné upgrade LČLP  (ano-ne)

pokud ano, pak:  jaká verze /má ji příjemce k dispozici, jak se aktualizuje/  (dořešit)

 

- konstrukce laboratorního nálezu z názvů komponent, systémů, druhů veličin aj. přebíraných z číselníků národních

- konstrukce laboratorního nálezu z názvů komponent, systémů, druhů veličin aj. přebíraných z číselníků lokálních

- konstrukce laboratorního nálezu z názvů sdělovaných prostřednictvím bloku nazvy - jaká varianta reseni?

- práce s formalizovaným tvarem mikrobiologických výsledků (ano-ne)

- kdy byl protokol naposledy aktualizován (od kdy platí)...

 

(Dále je možné doplnit vše z odkazů na blok  prot_kom uváděných v blocích DS a také problematiku bloků  v a  lo.)