Označení číselníku v DS

LMPHKN

Název číselníku v DS

Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu).

Název souboru v DS

lmphkn.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu).

Využívá se v DS

kvantita

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LMPHKN

Obsah číselníku

obsah číselníku LMPHKN

Poznámka

 

Popis: