Označení číselníku v DS

LVUIN

Název číselníku v DS

Urgentnost informace (v nálezu).

Název souboru v DS

lvuin.xml

V DS uložen ve složce

nclp_data/ds_DS

Menu v programu ČLP

Číselníky -> Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

Označení v  menu v programu ČLP

Urgentnost informace (v nálezu).

Využívá se v DS

ku_z, ku_z_lab

ds_cistype.xsd (výčet klíčů číselníku)

Struktura číselníku

popis struktury číselníku (jednoduchý číselník)

Náhled číselníku

náhled číselníku LVUIN

Obsah číselníku

obsah číselníku LVUIN

Poznámka

 

Popis: