Nadpisy do nálezové sestavy

 

 

Objednávku formy dodávání nadpisů do nálezových sestav (z LIS směrem do IS objednavatele) lze realizovat prostřednictvím bloku los v položce “dodnadpis”.

K realizaci objednávky je připraven číselník [LOZDN]. Názvy jsou dodávány v bloku nazvy.

 

Způsob dodání nadpisů vyšetření elektronickou cestou:

T = dodat nadpisy řádků (viz ”nadpis_nal” v bloku nazvy )

J = dodat nadpisy řádků a jednotku (viz ”nadpis_nal” a ”jednotka” v bloku nazvy )

Z = dodat základní nadpisy (viz ”material”,  ”komponenta”, ”druh veličiny” a ”jednotka” v bloku nazvy )

V = dodat všechny nadpisy (viz kompletní obsah bloku nazvy )

N = nedodávat nadpisy (nedodávat blok nazvy )

B = běžným způsobem dle interní dohody

Varianta ”B” je nyní většinou totožná s variantou ”Z”, v praxi je vhodné přecházet na variantu ”V”.

Pokud bude příjemce vytvářet vlastní sestavy na podkladě dat NČLP i LČLP, lze volit jako běžnou variantu “N” (perspektivní forma řešení).

 

V praxi je nutné vždy zajistit, aby u každé zobrazované výsledkové položky bylo jednoznačně určeno:

·         z jakého primárního materiálu bylo vyšetření realizováno (ve vazbě na systém)

·         jaká komponenta byla vyšetřována

·         jaká vlastnost byla určována (druh veličiny)

·         jaká je zjištěná hodnota (číslo, text)

·         v jakých jednotkách je uváděn číselný výsledek (rozměr dle soustavy SI)

·         jaké jsou referenční meze pro tohoto pacienta (a na základě jakých atributů byly určeny)

·         fakultativně může být připojena informace o proceduře, interpretace grafická nebo textová aj.

 

 

Musí být respektována norma ČSN EN ISO 15189 : 2013.

 

 

Nadpisy jsou sdělovány prostřednictvím bloku nazvy .

Případné přepočty sdělované hodnoty a škály na jednotku lokální lze zajistit pomocí bloku prepocet.

Nadpisy mohou být k příslušné položce vybírány přímo z relevantních číselníků (nejlepší řešení):

[NCLPMAT]

[NCLPKOMP]

[NCLPDRVL]

[NCLPJEDN]

[NCLPPROC]

[LCLPSKAL]

nebo z číselníků:

[NCLPPOL]

[LCLPPOL] (alternativní řešení).

 

Viz též - nálezy laboratorní vytvářené v DS.