cr_znak

Národní číselník laboratorních položek (je součástí DASTA MZ ČR)

 

 

 

 

 

Národní číselník laboratorních položek - NČLP 2.75.01

 

Číselníky NČLP aktualizované od vydání řádného upgrade, drobné změny a opravy

 

Seznam nových položek a úprav:

NČLP - seznam nových položek a úprav v tomto upgrade

 

 

Aktuálně v roce 2021 (+2020):

NČLP - přehledný seznam položek pro vyšetření SARS-CoV-2

 

MTV - náhled číselníku, popis a obsahy jednotlivých MTV (4/2021)

 

NČLP / NPU - základní informace o mapování (11/2020)

NČLP - vazby na lokální laboratorní číselníky

NČLP a hematologická vyšetření - aktualizovaný a doplněný dokument (6/2020)

Úpravy a sjednocení názvů komponent NČLP (6/2020)

Aktuální systémy pro mikrobiologické položky + původní a jejich přesměrování (6/2020)

Informace o přechodu číslování klíčů NČLP od 50000 výše (3/2020)

 

 

Základní výklad, úvod do problematiky:

Úvod k NČLP

NČLP - základní informace, popis a teorie

NČLP - základní informace  - praktický jednoduchý popis a nejčastější otázky plus odpovědi

NČLP - vazby na lokální laboratorní číselníky

 

 

Práce s položkami NČLP:

Pro podrobné a kompletní seznámení a k práci s NČLP slouží program ČLP nebo systém SLP, v němž lze pracovat se všemi aktuálními, obsoletními, neaktuálními i neplatnými položkami NČLP a se všemi údaji a popisy k jednotlivým záznamům i se všemi číselníky. Níže uváděné praktické pracovní hypertextové seznamy jsou pouze orientační, obsahují pouze základní informace a zobrazují pouze položky aktuální, obsoletní a vybrané neaktuální (neobsahují položky neplatné, byť jsou i nadále nedílnou součástí NČLP).

Program ČLP je součástí DASTA, lze bezplatně instalovat z webu DASTACR a bezplatně používat.

 

Hypertextové seznamy umožňují rychlý praktický náhled na položky NČLP, nenahrazují však práci s NČLP pomocí programu ČLP či systému SLP. Například v seznamech jsou léky uvedené v gesci „F“, ale také v gesci „H“, „B“ a „O“ (podle toho, kdo se o příslušnou skupinu léků stará), sumárně jsou ve třídě „DRUG“, abecedně včetně synonym také v seznamu podle názvů. K hledání je třeba volit více přístupů.

 

 

Praktické pracovní seznamy obsahující pouze položky aktuální, obsoletní a archivní:

 

NČLP - seznam položek podle tříd - praktický pracovní seznam

 

NČLP - seznam položek podle názvů a synonym - základní seznam (bez komp. IgE a AGENS)

NČLP - seznam položek podle názvů (jen komponenta IgE)

NČLP - seznam položek podle názvů (jen komponenta AGENS)

 

NČLP - seznam položek podle vyšetřovaných agens

(obsahuje jen vybrané položky z mikrobiologie, sérologie a související provázané přes vyšetřovaný agens)

 

NČLP - seznam položek podle gescí

(gesce určuje správce položek - například léky jsou v gesci F, B, H, O, ale sumárně v rámci třídy DRUG)

 

NČLP - seznam položek podle skupin dle vzniku

(pomocný pracovní seznam pro tvůrce IS)

 

NČLP - seznam položek podle systémů

(je nabízen vybraný systém společně s dalšími systémy definovanými k příslušné komponentě)

 

MTV - náhled číselníku, popis a obsahy jednotlivých MTV 

(číselník MTV obsahuje jednotlivé matice, obsahující definované formalizované texty, na které je odkazováno z položek NČLP)

 

 

Chybějící položky v NČLP:

Do NČLP jsou doplňované položky na základě požadavků z praxe. Použijte prosím formulář:

NČLP - formulář pro žádost o doplnění chybějící položky

 

 

Přehledy a informace k jednotlivým gescím:

 

Biochemie:

NČLP - tabulkový přehled - objem a čas moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření moči

NČLP - tabulkový přehled - vyšetření likvoru

NČLP - tabulkový přehled - clearance a eGFR

NČLP - tabulkový přehled - klonidinový supresní test

Sdělování výsledků kvality materiálu pro krev, sérum a plazmu

 

Hematologie: 

NČLP a hematologická vyšetření

 

Mikrobiologie:

Seznam systémů a jejich specifikací definovaných pro mikrobiologické položky

Aktuální systémy pro mikrobiologické položky + původní a jejich přesměrování

Inovace mikrobiologických položek 2019 - 2020

Interpretační texty k mikrobiologickým vyš.

Stupeň epidemiologické závažnosti

 

Mezioborové:

Metrologická terminologie - praktický slovník pojmů s komentáři

NČLP - stanovení specifických protilátek - zavedená filozofie konstrukce položek

NČLP - odběrové prostředky - konstrukce kódů

 

 

Mapování položek NČLP na NPU:

NČLP / NPU - seznam již propojených položek

NČLP / NPU - základní informace o mapování

NČLP / NPU - číselník kvality vazeb, popis

 

 

Interní číselníky, nad kterými je vytvářen NČLP a které využívá NČLP i DASTA:

NČLP - interní číselníky - základní popis, typy, soupis

NČLP - interní číselníky - seznam ve formě tabulky

NČLP - abecední výčet interních číselníků

MTV - náhled číselníku, popis a obsahy jednotlivých MTV

MTV -  typy a váhy, popis

Vazby mezi číselníky DS4

 

K podrobnému seznámení s interními číselníky doporučujeme také prostudování menu ”číselníky” v nainstalovaném programu ČLP nebo v systému SLP.

 

 

Důležité informace k NČLP:

NČLP - vazby na lokální laboratorní číselníky

Aktuální a neaktuální položky NČLP - důležité informace pro uživatele i tvůrce IS

 

Další související dokumenty a informace:

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů prostřednictvím bloků DS a položek NČLP

Vydávání numerických výsledků (blok VRN)

Zobrazování numerických výsledků

Informace k mikrobiologickým blokům

 

 

Archivní dokumenty:

Doporučení pro realizaci el. objednávek

Sledování v časovém intervalu

Nejistoty měření - problematika, úvod

Nejistoty měření - vlastní řešení

Upozornění na nejčastější kolize

Nálezy laboratorní

Nelaboratorní vyšetření

NČLP a mikrobiologická vyšetření - filosofie konstrukce položek

NČLP - práce s číselníkem NČLP - obecně, návod

LČLP - práce s číselníkem LČLP - obecně, návod

LČLP - práce s LČLP - komunikace s LIS 

Program ČLP - generování číselníků pro DS - návod  

NČLP z pohledu tvůrců standardů

NČLP a vztah k jiným zahraničním číselníkům

 

Anglický překlad vybraných dokumentů:

NČLP - úvod k NČLP - EN

NČLP - základní informace, popis a teorie - EN

 

  

Sdělení Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR:

Od 1. 7. 2016 je NČLP k dispozici samostatně na www.dastacr.cz včetně dalších informací.

 

© Copyright

Tento počítačový systém (nástroje i dokumenty) je chráněn autorským právem. 

 

 Praha, 1. 10. 2021