MTV

závažnost

položka „váha“

rozsah 0 - 5

pořadí v maticích MTV 1 až 4

X

1

990

SP

1

903

BP

1

906

UA

1

910

CSF

1

920

BIOP

1

930

CALC

2

940

HEMOL

2

950

IKTER

2

953

CHYL

2

954

 

 

 

KVAL

4

100

 

 

 

K0

3

980

K1

3

981

K2

3

982

K3

3

983

K4

3

984

K5

3

985

K6

3

986

 

 

 

ODBER

4

200

DIETA

4

210

 

 

 

ELFO                   

2

300

USED                   

2

310

AMYL1L2

3

320

FTABS

3

330

FTSEKREL      

3

340

FTFRAG

3

400

FTAGREGT

3

405

FTTEG

3

410

FTOSMREZ     

3

420

ERCTYP

3

500

ERCT

3

510

ERCP

3

520

LKCP

3

530

LKCS

3

540

LKCRZ

3

550

PLTP

3

560

PLTS

3

570

BV

3

590

KSAB0

5

600

KOMPAT

3

610

RH

5

620

ERAG

5

630

ERAB

5

640

ATML

5

700

SEZ

5

750

TANNMM

3

800

TANNPUB

3

810

CYTCERV

4

820

GTYP01

5

830

GTYPCOV

5

840

GTYPCOMD

5

845

 

 

Závažnost - „váha“:

0 - nepodstatné, v současné době se nevyužívá

1 - vhodné

2 - doporučené

3 - významné

4 - zásadního významu

5 - striktně vyžadované

 

 

Pořadí v maticích - v tomto pořadí je zobrazováno v MTV1 až MTV4 (zleva doprava).

Takže to důležité bude vlevo.

 

 

Pořadí dle logiky je ponecháno stejné.

 

 

stav k 1. 3. 2021