*pv_ku - platební vztah (pouze pro DS4)

Definice aktuálního okamžitého platebního vztahu pacienta (tj. ”kdo hradí právě tuto KU”).

 

{distribuováno od verze 4.07.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

typ_pv

a

-4

1

typ platebního vztahu

ZP, ZPEU, JP, ST, SM, N, X

viz seznam hodnot

podmínky:

viz typ_pv - podmínky

pv_zp

e

?/

pacientova tuzemská zdravotní pojišťovna

pokyny:

1. viz pv_zp - pokyny

2. viz 01

pv_zpeu

e

/?

pacientova zahraniční zdravotní pojišťovna v rámci EU

pokyny:

1. viz pv_zpeu - pokyny

2. viz 01

pv_jp

e

/?

jiný plátce

pokyny:

1. viz pv_jp - pokyny

2. viz 01

pv_st

e

/?

studie

pokyny:

1. viz pv_st - pokyny

2. viz 01

a

e

?

adresa plátce

pokyny:

viz a - pokyny

dat_ab

a

?

datum aktualizace bloku

formát DTS

pvkuAny

e

?

firemní blok

pokyny:

viz  firemní bloky

 

[XML Schema]

 

 

Poznámky, pokyny a další informace:

 

pv_ku

pokyny k celému bloku:

Blok obsahuje informaci o aktuálním - ke konkrétní klinické události vázaném - platebním vztahu pacienta.

Je fakultativní a může být vložen pouze do ku_o nebo ku_z.

 

Je využíván především pro sdělení informace o dílčím atypickém proplácení některých vyšetření z titulu studií (grantů), výjimečném proplácení vyšetření pacientem či momentálním proplácení jiným plátcem jako např. policí či soudem (např. toxikologická vyšetření).

 

Blok je volán z příslušné ku_o nebo ku_z jen tehdy, sděluje-li jiné údaje, než jsou obsahem bloku pv_pac.

V tomto případě údaje v pv_ku přetěžují údaje (tj. mají přednost před údaji) uvedenými v pv_pac.

 

 

typ_pv

seznam hodnot:

Typ platebního vztahu - číselník:

ZP = pacientova tuzemská zdravotní pojišťovna

ZPEU - pacientova zahraniční zdravotní pojišťovna v rámci EU

JP - jiný plátce

ST - studie

SM - samoplátce

N - neznámý plátce

X - bez úhrady

 

podmínky:

V případě varianty typu "ZPEU", "JP", nebo "ST" je nutná dohoda komunikujících stran.

 

pv_zp

pokyny:

Uvádí se jen tehdy, je-li aktuálním plátcem pacientova tuzemská pojišťovna (tj. VZP aj.).

 

pv_zpeu

pokyny:

Uvádí se jen tehdy, je-li aktuálním plátcem pacientova zahraniční pojišťovna v rámci EU.

Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran.

 

pv_jp

pokyny:

Uvádí se jen tehdy, jedná-li se o jiného v bloku blíže specifikovaného plátce.

Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran.

 

pv_st

pokyny:

Uvádí se jen tehdy, jedná-li se o proplácení z konta studie (grantu aj.).

Je nutná vzájemná dohoda komunikujících stran.

Informace o studii může být ještě duplicitně uváděna v rámci bloků KU z důvodů potřebného vyznačení, tehdy ale nemá význam ve smyslu platebního vztahu.

 

a

pokyny:

Vztahuje se v kontextu ke všem výše uvedeným blokům.

 

 

01 - pokyny společné:

Vyskytuje se jen blok pv_zp, nebo pv_zpeu, nebo pv_jp, nebo pv_st, nebo není uveden blok žádný (v případě typ_pv = SM, nebo X).