Struktura číselníků epSOS

 

Číselníky epSOS mají jednotnou strukturu:

 

KLIC

Klíč pro DS (char 32)

NAZEV

Český název (char 250)

E_CCODE

Concept Code (char 32)

E_DESC

Description (FSN) (char 250)

E_CDIS

Code System ID (char 80)

E_CSVER

Code System Version (char 32)

PLATI_OD

Platnost od (date)

PLATI_DO

Platnost do (date)

PORADI 

Logické pořadí v seznamu (char 6)

NE_EPSCIS

Není v epSOS číselníku, přidáno pro potřeby DASTA (num 1)

NE_DASTA

Je v epSOS číselníku, ale v DASTA se nepoužívá pro vstup údajů (pouze pro potřeby zobrazení) (num 1)