Náhled číselníku ETEVENT (epSOS)

IC mezi jidly (lat. inter cibus)
ICD mezi obědem a večeří
ICM mezi snídaní a obědem
ICV mezi večeří a spánkem
PC po jídle (lat. post cibus)
PCD po obědě (lat. post cibus diurnus)
PCM po snídani (lat. post cibus matutinus)
PCV po večeři (lat. post cibus vespertinus)
AC před jídlem (lat. ante cibus)
ACD před obědem (ante cibus diurnus)
HS Před pravidleným spánkem (bez ohledu na denní dobu, nezahrnuje zdřímnutí)
ACM před snídaní (lat. ante cibus matutinus)
ACV před večeří (lat. ante cibus vespertinus)