Náhled číselníku LAPLM

LLAQ levý dolní kvadrant břicha
LUAQ levý horní kvadrant břicha
RLAQ pravý dolní kvadrant břicha
RUAQ pravý horní kvadrant břicha
LD levý deltový sval
RD pravý deltový sval
LLFA levé dolní předloktí
RLFA pravé dolní předloktí
LUA levá horní paže
RUA pravá horní paže
LUFA levé horní předloktí
RUFA pravé horní předloktí
LAC přední levá část hrudníku
RAC pravá přední část hrudníku
LPC levá zadní část hrudníku
RPC pravá zadní část hrudníku
BU hýždě
LEJ levá jugularis externa
REJ pravá jugularis externa
LIJ levá jugularis interna
RIJ pravá jugularis interna
LACF levá loketní jamka
RACF pravá loketní jamka
LF levá noha
RF pravá noha
LN levá nosní dírka
RN pravá nosní dírka
BN nosní dírky
OU oči
OS levé oko
OD pravé oko
DA dominantní paže
NDA nedominantní paže
LA levá paže
RA pravá paže
PA perianálně
PERI perineálně
LH levá ruka
RH pravá ruka
LT levé stehno
RT pravé stehno
LG levý střední hýžďový sval
RG pravý střední hýžďový sval
LMFA levé střední předloktí
RMFA pravé střední předloktí
LSC levá subclavia
RSC pravá subclavia
LE levé ucho
RE pravé ucho
BE uši
LVL levý vastus lateralis
RVL pravý vastus lateralis
LVG ventrogluteálně vlevo
RVG ventrogluteálně vpravo