Seznam změn v blocích a číselnících DS od vydání DS 4.01.01 

 

Seznam je veden s následující strukturou:

·        datum

·        blok (je-li změna vázána k bloku) nebo číselník (týká-li se struktury souvisejícího číselníku)

·        položka bloku, jehož se změna týká (je-li změna vázána k položce bloku)

·        verze, od níž je změna platná

·        popis změny (včetně zdůvodnění a dalších souvisejících informací)

 

Pokud je přidávána do stávajícího datového bloku nová položka anebo je původní měněna, je též vyznačována změna v tabulce popisu datového bloku (ve sloupci “změny”).

Pokud je přidáván nový datový blok, je počátek jeho platnosti vyznačen v záhlaví tabulky popisu tohoto datového bloku.

 

 

Informace k novým položkám NČLP, které byly přidány v rámci řádného upgrade:

 

Aktuální verze NČLP je 2.85.01.

Byly přidány nové laboratorní položky s klíči od 54222 do 54378 .

 

 

SEZNAM ZMĚN V DS4 - TABULKA

 

DATUM

BLOK,

ČÍSELNÍK

položka

změna

od verze

popis

2023-06-22

 

 

 

Drobné nevýznamné úpravy v textových popisech datových bloků - nekomentujeme.

2023-06-30

04.26.03

Vydání verze DS 04.26.03

 

 

 

 

 

2023-04-05

sdilejici

 

04.26.02

Vytvořen nový datový blok sdilejici.

2023-04-05

ku_o, ku_z

sdilejici

04.26.02

Do bloku ku_o i ku_z byl doplněn element sdilejici pro sdílení vyšetření (zprávy) = „zaslat kopii uvedenému pracovišti / pracovištím“.

Viz ku_o, ku_z.

2023-05-12

ku_o_lab,

loi, lop, lopk, (lopr, lopz)

číselník LOUP

urg

04.26.02

Do atributu urg přidána nová hodnota „P“ pro sdělení požadavku na přednostní vyšetření (zpracování) požadavku (objednávky).

Současně přidáno do číselníku LOUP.

Komentováno i v nadřazeném bloku ku_o.

Viz blok ku_o_lab - popis atributu urg.

2023-05-14

nclpsyst, ncmpspm, nclpproc

 

04.26.02

Aktualizace a doplnění číselníků SYST a jeho specifikací a číselníku procedur pro oblast mikrobiologie. Viz:

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření

Systémy aktuální pro mikrobiologické položky

2023-05-14

nclpmtv,

nclpsp,

ncmpspm

klic16

04.26.02

Doplněn podrobnější popis původní konstrukce klíče klic16 včetně připomenutí, že uprostřed klic16 se může vyskytovat až 7 znaků „mezera“ (při náhledu některé prohlížeče zobrazí jen 1x!).

Viz: 

[NCLPMTV] - popis struktury

[NCLPSP] - popis struktury

[NCMPSPM] - popis struktury

2023-05-14

nrki

 

 

Upozornění:

Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v registru NRKI, do kterého byly nově doplněny Strukturální intervence, Implantabilní generátory a Katetrová ablace. S ohledem na rozsah změn přinášíme potřebné informace již nyní.

Viz - nrki - platné od 1.1.2024

 

Odkazy na XML schéma pro nový registr i na potřebné nové číselníky jsou sice korektně zapojeny, ale vzhledem k tomu, že v DS je zatím verze nrki platná do konce roku 2023, nefungují odkazy korektně nebo vůbec.

Proto připojujeme samostatné odkazy na:

XML schéma pro nrki - platné od 1.1.2024

nové číselníky pro nrki - platné od 1.1.2024

 

2023-06-01

04.26.02

Vydání mimořádné pracovní verze DS 04.26.02

 

 

 

 

 

2023-02-14

bloky pro propouštěcí zprávu z DS 4.25.01

04.26.01

Vytvořeny nové číselníky v menu "Číselníky" -> "Externí číselníky DS pro propouštěcí zprávu", zapojeny do bloků pro propouštěcí zprávu.

V blocích pro propouštěcí zprávu doplněny interní číselníky a odkazy na číselníky ÚZIS.

Doplněn obsah číselníku „modalita“.

Bloky dokončeny a vydány s tímto upgrade.

2023-02-16

lod

hodnota,

mtv_klic,

text

04.26.01

V bloku lod upraven popis k atributu hodnota, nyní je určena jen pro číselné hodnoty.

Přidán atribut mtv_klic pro předávání klíčů MTV

a přidán atribut text pro předávání volných texů.

Doplněn popis bloku.

Připojena podmínka, že musí být uvedena hodnota, nebo mtv_klic, nebo text.

2023-02-16

lip

hodnota,

klic_mtv

04.26.01

V bloku lip upraven popis u atributu hodnota, který bude nadále určen jen pro číselné hodnoty.

Přidán atribut mtv_klic pro předávání klíčů MTV.

Zavedena přechodná doba - viz popisy v bloku lip.

2023-02-16

ku_z_lab

kolize

04.26.01

V bloku ku_z_lab změna délky u atributu kolize z 8 na 16 a změna hodnoty - místo klico nyní klic16.

2023-02-16

ku_z_patsumdat

anf

04.26.01

Do bloku ku_z_patsumdat doplněna vedle neformalizované anamnézy an také anamnéza formalizovaně anf.

2023-02-18

ip, ku_pac

sex,

sex_klin

04.26.01

Do bloků ip i ku_pac doplněn fakultativní nepovinný element sex_klin - pohlaví pro klinické použití. Ke stávajícími elementu sex doplněno v názvu, že se jedná o pohlaví úřední. Pokud je vyplněn sex_klin, pracuje se s ním přednostně v klin. praxi - např. při výběru ref. mezí u škál aj. Připojena poznámka:

Bude-li praxe žádat, doplní se:

„pohlaví při narození“,

„genderová identifikace“ + příslušný číselník;

(prosíme o vaše vyjádření!)

2023-02-20

ku_o_rdg_lokal

lokalita_popis

04.26.01

Doplněn nový atribut lokalita - popis pro textový popis vyšetřované části těla.

2023-02-20

ku_o_rdg

ku_z_rdg

diagnoza

duvod_vys

klin_otazka

04.26.01

Doplnění elementu diagnoza a atributů duvod_vys a klin_otazka. Položky se přenášejí z objednávkového do výsledkového bloku.

2023-02-21

číselník NCMPAG

obsah číselníku

04.26.01

Revize a aktualizace číselníku AGENS včetně mapování na kódy SNOMED CT. V programu ČLP doplněn nástroj pro vyhledávání/filtraci agens.

Viz Agens pro mikrobiologii.

2023-03-09

lopk, vrk

spec_kod

systspec_kod

04.26.01

Atribut spec_kod byl zrušen a je nahrazen atributem systspec_kod, který je jednoznačnější a vychází z položky klic16 příslušného číselníku.

Viz lopk, vrk.

2023-03-09

lop

syst_sp_klic

systspec_klic

04.26.01

Atribut syst_sp_klic je nahrazen vhodnějším systspec_klic. V přechodném období lze uvádět současně oba, nebo pouze nový systspec_klic.

Viz: lop.

2023-03-09

vrk, vrkpa, vrav, vrac

autor

04.26.01

Přidán nový element autor.

Viz: vrk, vrkpa, vrav, vrac.

2023-03-09

vrkpa

v_mikro, v_kultiv, v_pcr, v_antig, multiplex, antigen

04.26.01

Přidány 4 atributy pro sdělení typů provedených testů a 2 elementy pro upřesnění.

Podrobněji - viz popis v bloku vrkpa.

2023-03-09

loi

lopk

04.26.01

Do bloku loi přidán element lopk, alternující s již existujícím lop - buď lop, nebo lopk (pro mikrobiologická kultivační vyšetření).

Současně u mikrobiologických položek NČLP s komponentou=AGENS a vznik=K přenastaven parametr DS z A na AB.

2023-03-09

vrk

 

04.26.01

Info:

Další doplnění datových bloků pro mikrobiologii, včetně potřebných položek NČLP pro tato vyšetření, budeme dále řešit až na základě požadavků tvůrců těchto nástrojů.

Viz též:

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření

2023-03-13

nrrod

 

Upozornění:

Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v registru UZIS! Připraveno již nyní.

Viz - národní registr rodiček - nrrod, nrrodn.

2023-04-01

04.26.01

Oficiální vydání DS 04.26.01

 

 

 

mimořádná

verze

04.25.01

vydaná k 

propouštěcí

zprávě

 

Nové datové bloky přidávané v rámci projektu „Propouštěcí zpráva“ - předkládáno k technickému připomínkování (obsahové již proběhlo na MZ ČR).

Oficiálně bude vydáno v DS 4.26.01.

 

2023-01-25

ku_z

Vložen nový datový blok ku_z_propz, na který se váží bloky další.

 

 

04.25.01

Do ku_z vložen nový blok pro formalizované sdělování propouštěcí zprávy ku_z_propz, do číselníku klinických událostí přidáno H.PROPZF.

 

ku_z_propz jsou volány nové datové bloky a další nové související bloky vnořené:

ku_z_propz_admu

ku_z_propz_dvp

ku_z_propz_urg, ku_z_propz_urg_v

ku_z_propz_hosp, ku_z_propz_h_p

ku_z_propz_sprij, vys_fs_form

ku_z_propz_anam

ku_z_propz_prubh

ku_z_propz_sprop, vys_fs_form

ku_z_propz_dopor, pp_aktivita

 

Datový blok ku_z­proz­_anam obsahuje vnořené bloky:

anam_prob

anam_zpi

anam_vyk

anam_oc

anam_inf

anam_infc

anam_rao

anam_sa

anam_aba

anam_abk

anam_abd

anam_abj

 

Datový blok ku_z_propz_prubh obsahuje vnořené bloky:

ku_z_propz_prubh_p

ku_z_propz_prubh_d

ku_z_propz_prubh_v

ku_z_propz_prubh_s

 

 

Další nové datové bloky (k výše uváděným):

mknorpha

p_zap_vys

vys_fs_form

vys_v_snomed

 

 

2023-01-25

anf

Vytvořen nový datový blok anf.

 

Z nového datového bloku ku_z­­_prop_anam (viz výše) byl odvozen datový blok anf - anamnéza formalizovaně, který je doplněn o položky zavedené v původním datovém bloku an.

Nový anf byl zapracován do datového bloku ip.

 

 

 

 

 

 

Aktualizované a rozšířené původní již v praxi zavedené datové bloky, využívané také v rámci projektu „Propouštěcí zpráva“.

 

2023-01-25

ip

Doplněn nový datový blok anf.

 

Do ip byl doplněn nový datový blok anf - anamnéza formalizovaně (viz výše), jako alternativa k dosavadnímu bloku an.

Viz ip, anf, an.

2023-01-25

h

Doplněny položky:

bmi, o_hlava, o_hrudnik, o_pas,

dat_vys, iid

 

Aktualizace popisů bloku a doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.

Viz h.

2023-01-25

fyznal

Doplněny položky:

o2sat, dech, teplota

04.25.01

Aktualizace popisů bloku a doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.

Viz fyznal.

2023-01-25

uniz

Doplněny položky:

dat_up,

důvod_text,

důvod_kod

04.25.01

Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klinickou událost H.PROPZF.

Viz uniz.

2023-01-25

unizf

Doplněna položka:

niz_ident

04.25.01

Doplnění nepovinné položky ve vazbě na klinickou událost H.PROPZF. Viz unizf.

2023-01-25

urf

Doplněna položka:

dat_up

04.25.01

Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klinickou událost H.PROPZF.

Viz urf.

2023-01-25

ua

Doplněny položky:

jistota_text,

jistota_kod,

obdobi_text, obdobi_kod

 

Redukce číselníku pro atribut typ.

04.25.01

Doplněny nové nepovinné položky.

 

U položek dat_du a dat_up upraven formát.

 

V interním číselníku k položce typ zakázáno používat typ „AS“ - zrušen. (Problematický pro PatSum i PropZprav.)

Viz ua.

2023-01-25

uaf

Rozšíření číselníku pro

typ_reakce

04.25.01

Do interního číselníku položky doplněno „H“.

Viz uaf.

2023-01-25

lez

Doplněny položky:

ind_m_text, ind_m_kod,

zmena__text,

zmena_m_kod,

delka_vyb,

aktivni_latka,

 

Doplnění číselníku položky ind_oprav_sd o hodnoty P a B.

 

Inovace bloku.

04.25.01

Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.

Viz lez a nově založený lez_al.

2023-01-25

lez_al

 

04.25.01

Nově založený blok lez_al, je volán z bloku lez.

 

2023-01-25

chv

Doplněny položky:

alv_text.

alv_form,

duvod_text,

duvod_kod,

výsledek,

komplikace,

zdrav_prost.

 

Inovace bloku.

04.25.01

Doplnění nepovinných položek ve vazbě na klin. událost H.PROPZF.

Viz chv.

2023-01-25

ku_z_lab

typ_sdel_vys

04.25.01

Doplnění pokynu:

Při předávání výsledku třetí straně, tj. z databáze původního objednavatele, je dovoleno předávat pouze položky dle NČLP, tj. typ_cispol = N!

(Není součástí podmínek validačního nástroje.)

2023-01-25

ku_o, ku_z, ku_a

idku

04.25.01

V popisu k idku zdůrazněno, že ID je unikátní, neměnný stěžejní údaj sdílený napříč všemi informačními systémy! Reakce na problémy praxe.

2023-02-01

 

04.25.01

Vydání mimořádné verze DS 04.25.01

 

 

 

 

 

2022-10-27

nrpot:nrpot

pnyngrag

04.24.01

k atributu pnyngrav byl přidán pokyn, že "pnyngrav" nesmí mít hodnotu "4"

2022-11-24

vrk

lopok, vrkpa

04.24.01

ve schématu pro blok "vrk" byla opravena chyba v povinnosti podelementů "lopok" a "vrkpa" - dosud byly oba chybně v XSD uvedeny jako povinné opakovatelné, od teď jsou v XSD oba správně uvedeny jako nepocinné opakovatelné (v souladu s textovým popisem bloku "vrk")

2022-12-07

nrh:nrhi

04.24.01

Rozsáhlá aktualizace národního registru hospitalizovaných. Informace o všech změnách najdete v popisu bloku nrhi (ve sloupci "Změny" jsou aktuální změny vyznačeny červeně)

2022-12-07

nrar:nrar

04.24.01

Rozsáhlá aktualizace národního registru asistované reprodukce. Informace o všech změnách najdete v popisu bloku nrar (ve sloupci "Změny" jsou aktuální změny vyznačeny červeně)

2022-12-07

ku_z_pat_n

ptmm, gleason1, gleason2

04.24.01

přidány nepovinné atributy ptmm, gleason1, gleason2 - viz popis bloku ku_z_pat_n

2022-12-07

nrpot:nrpot

04.24.01

Rozsáhlá aktualizace národního registru potratů. Informace o všech změnách najdete v popisu bloku nrpot (ve sloupci "Změny" jsou aktuální změny vyznačeny červeně)

2022-12-15

vrn

jednotka

04.24.01

Aktualizace pokynů, připomenutí, že u národních položek NČLP se pracuje s národní jednotkou!

Lokální jednota se řeší přes blok prepocet.

2022-12-15

nrnar

nrrod

nrvv

Upozornění:

Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v dalších registrech UZISu:

- národní registr novorozenců - nrnar

- národní registr rodiček - nrrod

- národní registr vrozených vad  - nrvv

Upřesnění bude zveřejněno v jarním upgrade DS4.

2022-12-15

ku_z_propz

bloky ku_z_propz???

04.24.01

Upozornění:

Byl vytvořen náčrt obsahů bloků pro realizaci formalizované propouštěcí zprávy. Problematika bude debatována s tvůrci tohoto projektu a bloky budou následně zapracovány do standardu DS4.

Viz ku_z_propz a z něj volané bloky další.

2023-01-01

 

04.24.01

Oficiální vydání DS 04.24.01

 

 

 

 

 

2022-08-22

nrnar:nrnar

numrti

04.23.03

v XSD změněn typ z number1-5 na number1d

2022-08-22

vrc

04.23.03

byl přidán nový klinický blok vrc - vyšetření laboratorní - pomocné sdělení časové vzdálenosti nebo přítomnosti příslušné události (určeno pro položky NČLP typu „U“) - ve vazbě na blok lip

2022-08-22

ku_z_lab

vrc

04.23.03

do bloku ku_z_lab byl přidán element "vrc" (jedna z možností výběru v rámci "VRi")

2022-09-15

lip

hodnota, jednotka

04.23.03

aktualizace popisů bloku, zrušena povinnost atributu hodnota, doplnění atributu jednotka

(současně doplněny další pro praxi potřebné položky NČLP vznik = U a I) - ve vazbě na blok vrc

2022-09-19

číselník NCLPMTV

 

 

doplněny a naplněny nové číselníky MTV:

POLODB, PODLEK, DIALP

2022-09-19

ČÍSELNÍK NCLPUVIS

 

04.23.03

doplnění číselníku o položky PREDDIAL, POSTDIAL, NASLDIAL + aktualizace popisů

2022-09-19

skala

 

 

doplnění popisů ve vazbě na doplnění číselníku NCLPUVIS a doplnění položek NČLP 20951-3

2022-09-20

nrvv:nrvdg

dgssiem

04.23.03

délka atributu prodloužena z 10 na 20 znaků

2022-09-20

nrh

nrar

ku_z_pat_n

nrnar

nrpot

Upozornění:

Od 1. 1. 2023 dojde k významným změnám v registrech UZISu. Informace o těchto změnách najdete v popisu příslušných bloků DS4 (ve sloupci "Změny" jsou tyto připravované změny vyznačené a popsané červeně):

- národní registr hospitalizovaných - nrhi

- národní registr asistované reprodukce - nrar

- patologie - ku_z_pat_n

- národní registr potratů - nrpot

Od 1. 1. 2024 dojde k významným změnám v registru:

- národní registr novorozenců - nrnar

2022-10-01

 

04.23.03

Oficiální vydání DS 04.23.03

 

2022-04-10

číselník NCLPPOL

 

04.23.02

aktualizace popisu a obsahu

2022-04-10

číselník NCLPTK

 

04.23.02

aktualizace popisu a obsahu

2022-04-10

číselník NCMPAGTK

 

04.23.02

přidání nového číselníku NCMPAGTK (agens pro NČLP) - číselník vhodný pro třídění do nálezových sestav

2022-04-11

číselník NCLPPOL

položka "kateg"

04.23.02

z číselníku byla odstraněna položka "kateg" (byla duplicitní s položkou "katnal") a byl upraven popis

2022-04-19

ku_o

fazespec

04.23.02

do povinného atributu fazespec přidána fáze „OD“

(= doplnění k již zaslané objednávce realizace)

2022-04-20

 

 

04.23.02

Realizováno definitivní oddělení DS3 od DS4, odpojeny tabulky DS3 od DS4.

2022-05-21

číselník NCLPONP

 

04.23.02

- aktualizace a významné doplnění číselníku odběrových nádobek a přípravků

- přidání anglického názvu (AN55)

2022-07-01

04.23.02

Oficiální vydání DS 04.23.02

 

 

 

 

 

2022-02-22

číselník NCLPPOL

indsps, indspp

04.23.01

Do struktury číselníku přidány položky INDSPS (indikátor, zda k systému existují specifikace) a INDSPP (indikátor, zda k proceduře existují specifikace).

Viz Specifikace SYST a PROC v DS4 a IS.

2022-02-26

lopk, vrk, vrkpa, vrav

 

04.23.01

Aktualizace popisů bloků a vytvoření dokumentu

NČLP - mikrobiologická kultivační vyšetření

2022-02-27

vrav

dodatek

04.23.01

Atribut dodatek prodloužen z -55 na -255 znaků.

 

2022-02-27

vrkpa

agens_kod, agens_text

04.23.01

Upraven popis atributů agens_kod a agens_text s ohledem na sdělování klíče XXXXXXXX (jiné).

Viz blok vrkpa.

2022-02-27

vrf

hodnota_kod

04.23.01

Povinný element hodnota_kod je prodloužen z -8 na -16 znaků, nyní je vkládán klíč klic16 z číselníku [NCLPMTV] (dříve byl užíván klico).

Viz blok vrf.

Současně byly aktualizovány popisy bloku vrf, NCLPMTV a byl aktualizován dokument

MTV -  typy, popis.

Úpravy jsou nutné pro další rozvoj MTV a pro realizaci vazeb MTV na jiné číselníky (SNOMED).

2022-02-27

vrs_h

hodnota1_klic, hodnota2_klic

04.23.01

Prodloužení atributů z -8 na -16, nyní vkládán klíč klic16 z číselníku [NCLPMTV] (dříve byl užíván klico).

Viz blok vrs_h.

Současně byly aktualizovány popisy bloku vrs_h, NCLPMTV a byl aktualizován dokument

MTV -  typy, popis.

Úpravy jsou nutné pro další rozvoj MTV a pro realizaci vazeb MTV na jiné číselníky (SNOMED).

2022-03-01

nrz:nrzz

zjmeno, zprijm

04.23.01

prodloužení na 100 znaků

2022-03-01

nrz:nrzz

zmbydul

04.23.01

prodloužení na 50 znaků

2022-03-01

nrz:nrzz

zcasproh

04.23.01

přidán nepovinný atribut "zcasproh" (čas prohlídky)

2022-03-01

nrz:nrzpit

zcaspit

04.23.01

přidán nepovinný atribut "zcaspit" (čas pitvy)

2022-03-23

MTV - KSAB0

 

04.23.01

inovace názvů a doplnění e-kódů pro PatSum;

z MTV KSAB0 jsou odvozovány číselníky epSOSBloodGroup a LUKSAB0 z bloku uks

2022-03-25

číselník LUKSAB0

ecode

04.23.01

do struktury číselníku přidána položka ECODE (kód krevní skupiny v epSOS číselníku krevních skupin)

2022-03-25

číselník NCLPMTV

an32, an55, an32o, an55o

04.23.01

do struktury číselníku přidány anglické názvy MTV a obsahu MTV

2022-04-01

04.23.01

Oficiální vydání DS 04.23.01

.

2022-02-05

nrnar:nrnar

ndghlavni, ndgop

04.22.06

prodloužení ze 4 na 5 znaků

2022-02-05

nrnar:nrnar

ndnyniv, ndnyatb

04.22.06

nrnar:nrnar - přidány nepovinné atributy ndnyniv, ndnyatb (oprava chyby z 4.22.05)

POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022

2022-02-07

 

 

04.22.06

Revize a doplnění popisů základních číselníků NČLP, doplnění anglických názvů.

2022-02-08

číselníky NCLPSYST, NCMPSYST

indmic, indsp

04.22.06

Do struktury číselníku přidány položky INDMIC a INDSP pro usnadnění práce se specifikacemi systémů.

Viz Specifikace SYST a PROC v DS4 a IS.

2022-02-08

číselník NCLPPROC

indsp, spec

04.22.06

Do struktury číselníku přidány položky INDSP a SPEC pro usnadnění práce se specifikacemi procedur.

Viz Specifikace SYST a PROC v DS4 a IS.

 

2022-02-12

04.22.06

Oficiální vydání DS 04.22.06

.

2021-10-06

nrz:nrzz

ztypumr

04.22.05

rozsah přípustných hodnot omezen na 1 - 6

2021-10-27

nrki:nrkineki

tavi_indikace, tavi_pristup, tavi_chlopen

04.22.05

nrki:nrkineki  - přidány nepovinné atributy tavi_indikace, tavi_pristup, tavi_chlopen

2021-10-27

nrnar:nrnar

nspon, nkleste, nvex, ndnyniv, ndnyatb

04.22.05

nrnar:nrnar - odstraněny nepovinné atributy nspon, nkleste, nvex, ndnyniv, ndnyatb

POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022

2021-10-27

nrnar:nrnar

npecesal

nsluchmet, nsluchvysl, nsluchprava, nsluchleva

04.22.05

nrnar:nrnar - přidán nepovinný opakovatelný element npecesal a nepovinné atributy nsluchmet, nsluchvysl, nsluchprava, nsluchleva

POZOR: změny budou platné až od 1.3.2022

2021-11-03

všechny číselníky DS4

plati_od, plati_do

04.22.05

do všech číselníků DS4, pokud zde již nebyl, byl přidán rozsah platnosti položek číselníku (plati_od, plati_do); údaj plati_do byl nastaven na 1.1.2000

2021-11-11

číselník NCLPONP

 

04.22.05

doplnění číselníku odběrových nádobek o QNTFRxx; je významnou součástí DS4 (blok loi )

2021-11-22

lop

spec_proc

04.22.05

doplněn nepovinný atribut spec_proc, zadává se klíč z číselníku procedur NCLPPROC; slouží k upřesnění objednávky, zejména ke specifikaci procedur „IA“ a případně „PCR“

2021-11-22

ku_z_lab

typ_obalu

04.22.05

doplněn nepovinný atribut typ_obalu - údaj o odběrové nádobce a přídavku, v níž byl zaslán materiál použitý pro toto sdělované vyšetření

2022-01-01

04.22.05

Oficiální vydání DS 04.22.05

 

2021-07-19

lopk

04.22.04

úprava schématu pro blok lopk - bylo odstraněno odvození bloku lopk z bloku lop (<xs:extension base="dsip:lopType">). Blok lopk je od teď nezávislý na bloku lop.

2021-08-03

nrz:nrzpit

zpitva, zpntxt

04.22.04

přidány podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit

2021-08-03

nrz:nrzpit

zpvprtxt, zpvprakt, zpvprmis, zpvprdat, zpvprdg

04.22.04

upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit

2021-08-03

nrz:nrzz

zjmeno, zprijm, zdatnar, zrodcis, zpohlav

04.22.04

přidány podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzz

2021-08-03

nrz:nrzz

zvzdel, zrodstav, znahrtxt, zumrkde, zumrtxt, zvptxt, zvpakt, zvpmist, zvpdat, zvpdg

04.22.04

upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzz

2021-08-30

lez

forma_text

04.22.04

prodloužení délky atributu forma_text z 55 na 250 znaků

2021-09-08

nrnar:nrnar

vyznačení změn platných od 1.1.2022

04.22.04

v registru novorozenců (nrnar:nrnar) jsou vyznačeny změny, které budou platné od 1.1.2022

2021-09-24

pracoviste

nesmluv_p, icz, pcz

04.22.04

přidán nepovinný atribut nesmluv_p a pcz,

původně povinný atribut icz je nyní nepovinný;

popis - viz pracoviste

 

byla opravena chyba v XSD pro blok pracoviste: atribut "oddel" byl dosud v XSD zápisu chybně uveden jako element s délkou 2 znaky, od teď je ve schématu správně uveden jako atribut s délkou 5 znaků

2021-10-01

04.22.04

Oficiální vydání DS 04.22.04

 

2021-06-15

nrz:nrzpit

zpitdaum, zpitodhad, zpvprtxt, zpvprmis

04.22.03

upraveny podmínky pro podmíněnou povinnost atributů - viz nrz:nrzpit

2021-06-15

nrz:nrzz

zmumcob

04.22.03

odstraněna podmínka podmíněné povinnosti - viz nrz:nrzz

2021-06-18

číselník KSAB0

04.22.03

doplněny položky A1, A2, A1B, A2B v návaznosti na číselníky epSOS potřebné pro PatSum

2021-06-18

číselník EALERGEN

 

04.22.03

v číselníku nelékových alergenů epSOS byly upraveny překlady několika pojmů do češtiny,

aktualizujte si obsah číselníku

2021-06-18

ku_z_lab

id_jrc,

vyrobce_text,

set_text

04.22.03

změna pokynů - nyní se zadává ID (viz nový atribut id_jrc), název výrobce antigenního setu a označení setu ze seznamu EU JRC - viz:

JRC seznam firem a setů,

povinné pro antigenní testy SARS-CoV-2, které jsou nebo budou sdělované ÚZIS, SZÚ, hygieně, nebo budou určené pro různé oficiální dokumenty;

Viz: ku_z_lab

2021-06-18

ku_z_lab

vyrobce_klic,

set_klic

04.22.03

atributy se nyní nepoužívají, s položkami se nyní nepracuje

2021-06-18

lez

misto_apl_klic,

misto_apl_text,

forma_klic,

forma_text,

sila_leku,

velikost_baleni

04.22.03

přidány nové atributy určené především pro PatSum (lze využívat i v tuzemském prostředí), zapojeny číselníky epSOS (vytvořené již dříve)

 

Viz: lez

2021-06-18

lez

lez_obal_leku

04.22.03

přidán element "lez_obal_leku"

2021-06-19

lez_obal_leku

04.22.03

vytvořen nový datový blok "lez_obal_leku", je volán z bloku lez - určeno především pro PatSum

Viz: lez_obal_leku

2021-06-20

číselník MTV=GTYPCOV

04.22.03

rozsáhlá aktualizace a doplnění číselníku - MTV;

podrobnější informace a další pokyny na webu DASTACR v menu „SARS-CoV-2“ a v dokumentu NČLP - položky pro SARS-CoV-2 - aktuální

(zejména v části E1, E2, E3 - vydávání zpráv)

2021-07-01

04.22.03

Oficiální vydání DS 04.22.03

 

2021-06-14

 

04.22.02 + NČLP 2.73.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.05

 

2021-06-01

 

04.22.02 + NČLP 2.73.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.04

 

2021-05-10

 

04.22.02 + NČLP 2.73.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.02 + NČLP 2.73.03

 

2021-04-18

číselníky NČLP

 

04.22.02

aktualizace NČLP a hypertextového popisu

2021-04-20

 

04.22.02

Oficiální vydání mimořádného DS 04.22.02

 

2021-03-24

číselník LOCTO

agens

04.22.01

Do číselníku LOCTO (typy očkování) byl přidán atribut  agens  - výčet agens, proti kterým je očkování určeno. Bude naplňován postupně.

2021-03-24

číselník DgOro

popis

04.22.01

délka atributu popis byla prodloužena z 255 na 1000 znaků

2021-03-25

lez

Přidány 2 nové položky:

apl_cesta_klic

apl_cesta_txt

04.22.01

Doplněny položky pro zadávání aplikační cesty ve vazbě na číselník LAPLC. Viz lez.

2021-03-25

agens

agens

04.22.01

Vytvořen nový datový blok agens, volaný z ocz.

Podrobný popis v bloku agens.

2021-03-25

ocz

Přidáno 5 nových

položek:

id_ockovani

id_ockovani_isin

indikace

indikace_text

agens

04.22.01

Kompletní aktualizace a doplnění bloku dle požadavků Xe-Health, ÚZIS a GreenPass.

 

Podrobný popis v bloku ocz.

2021-03-25

davka

zavedena povinnost u položky kod_ol

 

Přidáno 11 nových položek:

poc_davek

id_davka

id_davka_isin

nazev_vyrobce

dat_expirace

apl_cesta_klic

apl_cesta_text

misto_apl_klic

misto_apl_text

pozn

pracoviste

04.22.01

Kompletní aktualizace a doplnění bloku dle požadavků Xe-Health, ÚZIS a GreenPass.

 

Podrobný popis v bloku davka.

2021-03-25

ku_z_lab

vyrobce_klic, set_klic

04.22.01

Přidány dva atributy vyrobce_klic a set_klic určené pro sledovaná vyšetření - nyní především pro antigenní vyšetření SARS-CoV-2 pro GreenPass;

viz pokyny v bloku ku_z_lab.

2021-03-26

zpo

id_zp

iid_zp

04.22.01

Doplněn element iid_zp,

změněny pokyny u atributu id_zp.

2021-04-01

 

04.22.01

Oficiální vydání řádného DS 04.22.01

 

 

2021-03-05

číselník MTV

nplny, nsyn, nplnyo, nsyno

04.21.04 + NČLP 2.72.05

do struktury číselníku nclpmtv byly přidány 4 nové položky: plný název, popis MTV (nplny char500), synonymum názvu MTV (nsyn char 55), plný název, popis obsahu MTV (nplnyo char500) a synonymum názvu obsahu MTV (nsyno char 55)

2021-03-15

04.21.04 + NČLP 2.72.05

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.22.01 + NČLP 2.72.05

 

2021-03-01

nor:nor_dg

morfo_metoda

04.21.04

dosud povinný atribut byl změněn na nepovinný

2021-03-01

04.21.04

Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.04

 

2021-02-15

ku_z_lab

vyrobce_text

set_text

04.21.03

název (označení) výrobce a setu použitého ke sdělovanému výsledku vyšetření - volný text

(později bude k dispozici číselník)

2021-02-17

04.21.03

Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.03

 

 

 

 

 

2021-01-05

číselník LOCTO

 

04.21.01

mimořádné doplnění číselníku LOCTO o očkování proti COVID

2021-01-23

číselník MTV

 

04.21.02

doplnění MTV o GTYPCOV - mutace SARS-CoV-2

2021-01-23

ip

rip, id-card, passport

04.21.02

do bloku ip doplněny nové elementy pro sdělování resortního identifikátoru pacienta, čísla OP a pasu

2021-01-24

id_card, passport

 

04.21.02

vytvořen nové datové bloky (využívá hlavně ÚZIS)

2021-01-24

nrz:nrzz

zstari, zjineobc, zmumcob, zvzdel, zrodstav, znahrtxt, zumrkde, zumrtxt, zp1akod - zp8akod, zvptxt, zvpakt, zvpmist, zvpdat, zvpdg, nrzpit

04.21.02

přidání podmíněných povinností - viz podmínky v popisu bloku nrz:nrzz

2021-01-24

nrz:nrzpit

zpp1akod - zpp8akod, zpdrogy, zptypumr, zpvprtxt, zpvprakt, zpvprmis, zpvprdat, zpvprdg

04.21.02

přidání podmíněných povinností - viz podmínky v popisu bloku nrz:nrzz

2021-01-26

04.21.02

Oficiální vydání mimořádného DS 04.21.02

 

 

 

 

 

2020-10-23

číselník nclpexkv

04.21.01

byl přidán nový číselník nclpexkv - kvalita vazby pro externí číselníky; využívá se v NPU rozšíření číselníku nclppol

2020-10-23

číselník nclppol

nazeven, npuvazba, npucode, npusyst, npusystk, npucomp, npucompk, npukop, npukopk, npusdef, npukv, npuprep, npuprepj, npuprepf

04.21.01

do struktury číselníku nclppol bylo na konec přidáno 14 nových položek - anglický název položky NČLP a 13 položek začínajících řetězcem "npu" pro vazbu položek NČLP na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpsyst

an32, an55, npukod, npukv

04.21.01

do struktury číselníku nclpsyst byly na konec přidány 4 nové položky - 2 varianty anglického názvu systému a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu systému na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpkomp

an55, npukod, npukv

04.21.01

do struktury číselníku nclpkomp byly na konec přidány 3 nové položky - anglický název komponenty a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu komponenty na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpproc

an32, an55

04.21.01

do struktury číselníku nclpproc byly na konec přidány 2 nové položky - 2 varianty anglického názvu procedury

2020-11-23

číselník nclpdrvl

an32, an55, npukod, npukv

04.21.01

do struktury číselníku nclpdrvl byly na konec přidány 4 nové položky - 2 varianty anglického názvu druhu veličiny a 2 položky začínající řetězcem "npu" pro vazbu druhu veličiny na kódy NPU

2020-11-23

číselník nclpjedn

an20

04.21.01

do struktury číselníku nclpjedn byl na konec přidán anglický název jednotky

2020-11-23

ds_cistype.xsd

výčtový typ NCMPZZM

04.21.01

oprava jedné z hodnot ve výčtu z "CEVKOVANI" na "CEVKOVAN"

2020-11-24

nrnar:nrnar

ndgvv, ndgvedlejsi

04.21.01

prodloužení délky obou elementů ze 4 na 5 znaků (typ nrnar:polozkaCiselnikaDgType - atribut kod prodloužen ze 4 na 5 znaků)

2020-11-26

nrz:nrz

nrz:nrz_chy

04.21.01

z popisu bloku nrz_nrz byl odstraněn element nrz_chy (ošetření chyby v nrz); element nrz_chy byl pouze v popisu, ve schématu nebyl

2020-11-26

nrz:nrzz

zmrtvnar, ztotoz

04.21.01

nově jsou atributy zmrtvnar a ztotoz povinné

2020-11-26

nrz:nrzz

znavrhp

04.21.01

z výčtu hodnot odstraněna hodnota "1 - ano" (v pokynech bylo uvedeno, že se nemá od 1.1.2016 používat)

2020-11-26

nrz:nrzz

zdaum, zodhad, zmumob, zmumst, znalez, znavrhp, zprohjm, zprohpr, zprohtel, zprohic, zprohpc, zprohod, zmisproh, zdatproh, zdrogy, ztypumr

04.21.01

nově jsou všechny vyjmenované atributy povinné, pokud vyznam_prohlidka = "Novy" nebo "Opravny"

2020-11-26

nrz:nrzz

zp1akod - zp8akod

zp1bkod - zp8bkod

zp1ckod - zp8ckod

zp1dkod - zp8dkod

04.21.01

změna povinnosti vyplnění kódu: nově musí být vyplněn alespoň jeden z 32 kódů zp1akod - zp8dkod (dosud musel být vyplněn alespoň jeden z 8 kódů zp1akod - zp8akod)

2020-11-26

nrz:nrzpit

zpitdaum, zpitodhad, zpdrogy, zptypumr, zpitjm, zpitprij, zpittel, zpitic, zpitpc, zpitod, zdapitva, zmispit

04.21.01

nově jsou všechny vyjmenované atributy povinné, pokud vyznam_pitva v nrz:nrzz = "Novy" nebo "Opravny"

2020-11-26

nrz:nrzpit

zpp1akod - zpp8akod

zpp1bkod - zpp8bkod

zpp1ckod - zpp8ckod

zpp1dkod - zpp8dkod

04.21.01

změna povinnosti vyplnění kódu: nově musí být vyplněn alespoň jeden z 32 kódů zpp1akod - zpp8dkod (dosud musel být vyplněn alespoň jeden z 8 kódů zpp1akod - zpp8akod)

2020-11-26

nrrod:nrrod

rdgteh, rdgind, rdgpor, rdgsest

04.21.01

prodloužení délky ze 4 na 5 znaků

2021-01-01

04.21.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.21.01

.

2020-08-25

všechny číselníky DS4

cis_klic

04.20.04

do hlavního záznamu všech číselníků DS4 byl přidán atribut cis_klic (sděluje unikátní klíč číselníku)

2020-08-25

číselník nclpmtv

klic16

04.20.04

do struktury věty číselníku nclpmtv byla přidána položka klic16 - unikátní klíč záznamu v číselníku nahrazující dosavadní složený klíč (klic + klico)

2020-08-25

číselník nclpvazb

klic12

04.20.04

do struktury věty číselníku nclpvazb byla přidána položka klic12 - unikátní klíč záznamu v číselníku nahrazující dosavadní složený klíč (klic + klicv + kvalv)

2020-08-26

všechny bloky DS

odkazy na číselníky ve sloupci "hodnota"

04.20.04

Proběhla kompletní revize odkazů na číselníky ve sloupci "hodnota" ve všech blocích DS4. V rámci revize byly zkontrolovány a upraveny příznaky pro testování hodnoty dle číselníku (viz "Struktura bloků a souborů datového standardu a jejich popis" - popis sloupce "hodnota"). Ke všem odkazům bylo též doplněno jméno použité položky číselníku. Vše je realizováno ve vazbě na „validační nástroj“. Doplněny a upraveny podmínky pro validaci pro „validační nástroj“.

2020-08-31

validační nástroj

04.20.04

Validační nástroj pro DS4 nově validuje všechny atributy a elementy spojené s číselníky proti obsahu těchto číselníků

2020-09-22

nrki

nkr

nra

pcpd

pcpd

apcpd

04.20.04

Typ všech vyjmenovaných atributů byl v příslušných XML schématech změněn na number3de

2020-09-22

nrar

pgt_cil

04.20.04

dosud nepovinný atribut byl změněn na nepovinný opakovatelný element

2020-09-22

nrar

zena_rodne_cislo

04.20.04

dosud povinný atribut byl změněn na nepovinný

2020-10-01

04.20.04

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.04.

 

2020-06-03

nrzz

vyznam_totoznost, vyznam_prohlidka, vyznam_pitva

04.20.03

u všech 3 atributů byla z výčtu povolených hodnot odstraněna hodnota "Prazdny" a byla přidána hodnota "Nemenit"

2020-06-05

nrzz

jbi

04.20.03

změna formátu identifikátoru jbi - dosud pattern "[0-9]{8}-[0-9]{2}[01][0-9][0-3][0-9]-[012][0-9][0-5][0-9][0-5][0-9]-[0-9]", nově pattern "[0-9]{8}-[0-9]{2}[01][0-9][0-3][0-9]-[0-9]{6}-[0-9a-zA-Z]"

2020-07-01

04.20.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.03.

 

 

 

 

 

2020-04-23

vrkpa

doruceni

04.20.02

z XSD byl odstraněn chybně založený nepovinný element "doruceni" (správný element je "dourceni")

2020-04-23

ku_ao_lab

dat_akc

04.20.02

z XSD byl odstraněn chybně založený nepovinný element "dat_akc" (správný element je "dat_pl")

2020-04-24

nrrod

rdelka1, rdelka2, rind

04.20.02

K atributům "rdelka1", "rdelka2" a "rind" byly přidány pokyny o jejich podmíněné povinnosti pro porody s datem porodu od 1. 7. 2020.

2020-05-01

04.20.02

Oficiální vydání mimořádného DS 04.20.02.

.

2020-01-09

autor

id_zp

04.20.01

upřesněn popis hodnoty - devítimístné číslo, první číslice není 0

2020-01-09

prepocet

prepfak

04.20.01

upřesněn popis hodnoty - číslo celé, desetinné (oddělovač tečka) nebo v semilog. tvaru, upraveno i v XSD

2020-01-09

dat_xx, dat_du

format

04.20.01

v XSD upraveno dle textového popisu - přípustné hodnoty jsou pouze D, DT, DTS, MR, R

2020-01-09

vrs_h

hodnota2_cislo

04.20.01

upřesněn popis hodnoty - číslo celé, desetinné (oddělovač tečka) nebo v semilog. tvaru, upraveno i v XSD

2020-01-28

ku_z_pat_n

pnrn, pvu, ppu

04.20.01

v XSD změněn typ:

pnrn: str4 -> number4d

pvu a ppu: str2 -> number2d

2020-0212-10

textové tabulky pro číselníky DS

04.20.01

do všech textových tabulek s popisem jednotlivých číselníků DS byly přidány tyto údaje (řádky):

- Název souboru v DS - jméno XML souboru s obsahem číselníku

- V DS uložen ve složce - jméno složky v hypertextu DS, ve které je číselník uložen

- Dosavadní řádek "Obsah číselníku" byl přejmenován na "Náhled číselníku" - odkazuje na stručný náhled číselníku (většinou jen klíč (kód) a název) v HTML tvaru

- Obsah číselníku - odkazuje na XML tvar číselníku (zobrazí se všechny údaje z číselníku)

- Využívá se  DS - tento bod byl zrevidován a bylo kompletně doplněno použití číselníků v blocích DS, též použití výčtu klíčů číselníku v ds_cistype.xsd. Údaj o použití výčtu klíčů číselníku v ds_cistype.xsd lze najít též v programu ČLP, menu "Číselníky", volba "Seznam číselníků DS" - ve sloupci "XSD".

2020-02-21

číselník NCLPKOMP

kateg

04.20.01

Do číselníku NCLPKOMP byla přidána položka KATEG (Kategorie)

2020-02-21

číselník NCLPPOL

atc, agens, nahr_pol

04.20.01

Do číselníku NCLPPOL byly přidány položky:

- atc (ATC skupina)

- agens. Agens byla pro mikrobiologické položky naplněna, ATC bude naplněna do další verze NČLP

- narh_pol - klíč položky, která nahrazuje neaktuální položku (byl přidán i do nclppolz - redukovaného tvaru NČLP)

2020-03-05

skala

udalost

04.20.01

nepovinný atribut "udalost" byl změněn na nepovinný element "udalost" s možností opakování

2020-03-05

ku_z_lab

syst_klic, komp_klic

04.20.01

dosud nepovinné atributy "syst_klic" a "komp_klic" jsou od této verze povinné

2020-03-05

nrz:nrzz

nrz:nrzpit

celková rekonstrukce registru LPZ (list o prohlídce zemřelého)

04.20.01

vzhledem k velkému rozsahu změn v obou blocích nejsou změny zdokumentovány zde. Detailní informace o změnách najdete v popisech bloků nrz:nrzz a nrz:nrzpit ve sloupci "změny"

2020-03-12

DS4 na serveru www.dastacr.cz - přechod na https

04.20.01

od verze 4.20.01 bude DS4 na serveru www.dastacr.cz na zabezpečeném serveru s protokolem https (plná adresa - https://www.dastacr.cz).

Na webových službách vzhledem k jejich omezeným technickým možnostem dále zůstává DS4 s protokolem http, změna bude možná až s novou generací WS.

2020-03-12

diag

mkn_verze

04.20.01

Upřesnění pokynů k nepovinnému atributu verze.

2020-03-12

číselníky, XML schémata i příklady v kódování utf-8 v rozsahu windows-1250

04.20.01

od verze 4.20.01 jsou všechny číselníky, XML schémata a příklady v DS4 kódovány v utf-8 v rozsahu windows-1250.

Úprava se týká plně hypertextu i zapakovaného tvaru DS4 ke stažení na www.dastacr.cz i webových službách.

Na webových službách vzhledem k jejich omezeným technickým možnostem zůstává dále stahování číselníků pomocí rozhraní pro práci s číselníky pouze v kódování windows-1250. Pokud potřebujete číselníky v kódování utf-8, musíte si v tomto případě zajistit překódování vlastními prostředky. Blíže viz: znakové sady pro DS.

2020-03-15

číselník NCLPMTV

vaha

04.20.01

Doplnění položky vaha vyjadřující stupeň závažnosti matice (množiny) definovaných hodnot (textů, kódů).

Přiřazeny váhy 1 až 5 (nejvyšší) k jednotlivým MTV.

Viz:  MTV - jejich typy a váhy, popis

2020-03-16

ku_o_lab

dodani

04.20.01

Do číselníku LOTDV (Typ dodání vzorků v objednávce) doplněna nová položka U pro sdělení, že vzorek není dodáván, neboť je již uložen v laboratoři - jedná se o doobjednání dalšího vyšetření z uloženého vzorku, jehož označení se sděluje v bloku loi.

2020-03-16

ku_z_lab

nahrad_vys

04.20.01

Doplnění nepovinného atributu nahrad_vys pro sdělování, zda je zasílaná hodnota plnohodnotným výsledkem, nebo se jedná pouze o náhradní textové sdělení dle MTV (např. kolizního stavu materiálu).

Interní číselník A, N.

2020-03-19

lop

syst_sp_klic, subsp_text,

ziskmat_klic

04.20.01

Doplnění nepovinných atributů - specifikace, subspecifikace a způsobu získání materiálu (vzorku) k položkám NČLP z oblasti mikrobiologie a sérologie (tj. položek, jejichž systém (klicsyst v NCLPPOL) má v číselníku systémů NCLPSYST hodnotu indmic = 2, nebo 3)

2020-03-19

ku_z_lab

syst_sp_klic, subsp_text,

ziskmat_klic,

syst_sp-text, ziskmat_text

04.20.01

Doplnění nepovinných atributů - specifikace, subspecifikace a způsobu získání materiálu (vzorku) k položkám NČLP z oblasti mikrobiologie a sérologie (tj. položek, jejichž systém (klicsyst v NCLPPOL) má v číselníku systémů NCLPSYST hodnotu indmic = 2, nebo 3)

2020-03-19

nor_dg

stadium

04.20.01

v XSD místo výčtového typu klstaon použit typ str4

2020-03-19

nor_dg

specificke_stadium,

lecba_novotvaru, odpoved

04.20.01

přidány nepovinné atributy specificke_stadium,

lecba_novotvaru, odpoved

2020-03-30

NČLP

 

 

Aktualizován dokument vymezující použití klíčů NČLP;

princip se nemění, popis je preciznější: klíč položky NČLP

Aktualizován dokument k informatickým položkám NČLP:

Sdělování vzorků, požadavků, poznámek a textů

2020-03-30

 

 

 

Součástí upgrade DS 04.20.01 je validační nástroj vydávaný k vyzkoušení a finálnímu připomínkování.

2020-04-01

 

 

04.20.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.20.01.

 

 

2019-11-30

 

 

04.19.03

Připraven soupis podmínek pro validační nástroje:

DS4 - podmínky pro validaci

2019-11-29

skala

+ číselník

NCLPUVIS

udalost

04.19.03

Doplněny další položky do číselníku NCLPUVIS, které jsou komentované a popsané v bloku skala v atributu událost - viz skala.

Od příští verze bude atribut událost změněn na element s možností opakování, bude dokončena vazba na odpovídající položky NČLP typu „U“.

2019-11-20

ku_z_lab

syst_klic, komp_klic

04.19.03

Doplněny v této verzi nepovinné atributy syst_klic, komp_klic (klíče systému a komponenty použité položky NČLP pro ověření správnosti sdělovaného klíče NČLP). Od příští verze budou oba atributy nastaveny jako povinné.

2019-11-20

číselník NCLPKOMP

atc, agens

04.19.03

Do číselníku NCLPKOMP byly přidány položky ATC (ATC skupina) a agens. Agens byla pro mikrobiologické položky naplněna, ATC bude naplněna do další verze NČLP.

2019-11-20

iid

root

04.19.03

V textovém popisu bloku iid i v XML schématu pro iid byl zpřesněn popis atributu "root" - byly doplněny regulární výrazy popisující tvar OID a UUID (root je OID nebo UUID).

2019-11-22

a

adr

04.19.03

Byla prodloužena délka elementu "adr" z 40 na 80 znaků

2019-11-22

prepocet

hodnota_lok

04.19.03

Byl změněn (zobecněn) typ atributu "hodonta_lok" z "number6.2" na "number6.6semilog"

2019-12-12

nor:nor_dg                                 

morfo

04.19.03

doplněny pokyny pro použití náhradního kódu 33333

2019-12-12

nor:nor_dg                                 

t, n, m

04.19.03

t - v XSD místo výčtového typu tnm_tType použit typ str3

n - v XSD místo výčtového typu tnm_nType použit typ str2

m - v XSD místo výčtového typu tnm_mType použit typ str2

2019-12-12

nor:nor_dg                                 

pt, pn, pm

04.19.03

pt - místo číselníku TNM_PT použit TNM_T, v XSD místo výčtového typu tnm_tType použit typ str3

pn - místo číselníku TNM_PN použit TNM_N, v XSD místo výčtového typu tnm_nType použit typ str2

pm - místo číselníku TNM_PM použit TNM_M, v XSD místo výčtového typu tnm_mType použit typ str2

2019-12-12

ku_z_pat_n

morfo

04.19.03

položka změněna z povinné na nepovinnou

2019-12-12

ku_z_pat_n

pt, pn, pm

04.19.03

pt - odkaz na číselník změněn z TNM_PT na TNM_T, položku patkod

pn - odkaz na číselník změněn z TNM_PN na TNM_N, položku patkod

pm - odkaz na číselník změněn z TNM_PM na TNM_M, položku patkod

2019-12-12

nrnar:nrnar

nvyziv

04.19.03

položka prodloužena z 1 na 2 znaky

2019-12-12

nrnar:nrnar

nporod

04.19.03

rozšíření datového typu z number1-5 na number1d

2019-12-17

int_pril

jm_soub

04.19.03

oprava popisu - atribut "jm_sb" byl v souladu se zápisem v XSD přejmenován na "jm_soub"

2019-12-17

vrkpa

dourceni

04.19.03

oprava v XSD - byl přidán nepovinný element "dourceni", nesprávně pojmenovaný element "doruceni" bude smazán v následujícím upgrade

2019-12-17

ku_z

garant_dat

04.19.03

oprava v XSD - byl přidán nepovinný element "garant_dat"

2019-12-17

zum

typ_omezeni

04.19.03

oprava popisu - atribut "typ_omezení" byl v souladu se zápisem v XSD přejmenován na " typ_omezeni"

2019-12-17

vykon

typ_omezeni

04.19.03

oprava popisu - atribut "typ_omezení" byl v souladu se zápisem v XSD přejmenován na " typ_omezeni"

2019-12-17

ku_ao_lab

dat_pl

04.19.03

oprava v XSD - byl přidán nepovinný element "dat_pl", nesprávně pojmenovaný element "dat_akc" bude smazán v následujícím upgrade

2020-01-01

04.19.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.19.03.

 

2019-08-15

a

stat

04.19.02

Oprava typu pro element "stat" ve schématu ds_dasta - dosavadní datový typ "number3de" (tříciferný kód státu) byl v souladu s textovým popisem bloku "a" změněn na "str3" (tříznakový kód státu)

2019-09-30

text

autor

04.19.02

Změna násobnosti - element autor může být v bloku text použit více než jednou

2019-09-30

ku_ao_lab

id_lis

04.19.02

Byla prodloužena délka atributu "id_lis" z 15 na 64 znaků

2019-10-01

04.19.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.19.02.

 

 

 

 

 

2019-06-03

a

k_osoba_pravo

04.19.01

Doplněn nový element k_osoba_pravo s interním číselníkem N, A, D, V, S.

2019-06-03

dasta

typ_odesm

04.19.01

Do číselníku TAB_TO k této položce přidána nová hodnota „FO = fyzická osoba (subjekt bez IČO)“.

2019-06-03

ua

stav

04.19.01

Doplněn stav alergie s interním číselníkem (PatSum)

2019-06-03

ua

dat_up

04.19.01

Doplněno datum ukončení platnosti vázané k agens (alergii)

2019-06-03

iid

 

04.19.01

Doplnění popisů, pokynů a příkladu.

2019-05-29

vrn

formrm

04.19.01

Položka zavedena jako povinná (přesunuta z bloku skala).

2019-05-29

skala

formrm

04.19.01

Položka z bloku vyjmuta (přesunuta do bloku vrn).

2019-06-04

ku_z

idkuglob, iid

04.19.01

Nepovinný element "idkuglob" byl v bloku ku_z nahrazen nepovinným elementem "iid" s identickým obsahem

2019-06-04

lez

instrukce_pac

04.19.01

Do bloku lez byl přidán nepovinný element "instrukce_pac" - instrukce pro uživatele (pacienta)

2019-07-01

04.19.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.19.01.

 

 

 

 

 

2019-02-18

nkrpkar

srd_selhani

04.18.03

Do výčtu možných hodnot přidána hodnota "9-neznámo".

2019-02-18

nkrpriz

lecba_dm_kod

04.18.03

Z bloku nkrpriz byl odstraněn nepovinný atribut "lecba_dm_kod" a místo něj byl do bloku přidán nepovinný opakovatelný element "lecba_dm_kod" (kvůli možnosti vybrat více hodnot z číselníku "LecbaDiabetuMellitu")

2019-02-18

nkrpriz

sinova_fibr

flutter_sini

omez_pohyb

04.18.03

Do bloku nkrpriz byly přidány nepovinné atributy

sinova_fibr - Síňová fibrilace v anamnéze (ano / ne)

flutter_sini - Flutter síní v anamnéze (ano / ne)

omez_pohyb - Omezená pohyblivost či soběstačnost (ano / ne) (povinné pro uzavřený záznam)

2019-02-18

nkrchlop

typ_nahrady_bioproteza

04.18.03

Do bloku nkrchlop byl přidán nepovinný atribut

typ_nahrady_bioproteza - Bioprotéza pro katetrizační implantaci  (ano / ne)

2019-02-18

nkrchlop

velikost

04.18.03

Změna rozsahu hodnot na celé dvoumístné číslo (dosud celé číslo od 15 do 42)

2019-02-18

nrkinekiVV

nrkinekiVV

04.18.03

Byl přidán nový blok "nrkinekiVV" (Intervence vrozené srdeční vady) - výběr z číselníku TypIntervenceVV

2019-02-18

nrkip

intervence_VV

04.18.03

Do bloku nrkip byl přidán nepovinný opakovatelný element

intervence_VV - Intervence vrozené srdeční vady

2019-02-18

nrkip

katetrizujici_ucet

04.18.03

Do bloku nrkip byl přidán nepovinný atribut

katetrizujici_ucet - Katetrizující účet (znakový řetězec)

2019-02-18

pci

kalibr_cevy

04.18.03

Změna typu hodnoty z number1.2 na number2.2 (dvě číslice před des. čárkou místo jedné)

2019-02-18

nor

nor_dg (dg)

04.18.03

Oprava v popisu registru "nor" - chybný název elementu "dg" byl v souladu s XSL schématem opraven na "nor_dg"

2019-02-28

ku_z_pat_n

sdyspl

04.18.03

Do bloku ku_z_pat_n byl přidán nepovinný atribut

sdyspl - prekanceróza – stupeň dysplázie

2019-03-20

vrn,

skala,

hodnoceni

 

04.18.03

Přepracování dokumentu popisujícího zobrazování numerických hodnot a jejich interpretaci, nebo hodnocení, podrobný výklad a pokyny k problematice - viz:

 Zobrazování numerických výsledků

2019-03-25

idkuglob

root, ext

04.18.03

Byla prodloužena délka elementů "root" a "ext" z 40 na 64 znaků

2019-03-25

pracovnik

id_pracovnik

04.18.03

Byla prodloužena délka atributu "id_pracovnik" z 20 na 64 znaků

2019-03-25

autor

id_autor

04.18.03

Byla prodloužena délka atributu "id_autor" z 20 na 64 znaků

2019-03-25

garant_dat

id_garant

04.18.03

Byla prodloužena délka atributu "id_garant" z 20 na 64 znaků

2019-03-25

iid

04.18.03

Vytvořen nová blo "iid" - Instance identifikátor - identifikátor dílčího sdělení ze systému odesílatele.

Blok je určen pro PatSum a je zatím v pracovním tvaru.

2019-03-25

ua, urf, uniz, uks, uot, fyznal, grav, an, oc, ocz, dgz, lez, chv, fzs, ld, fs

iid

04.18.03

Byl přidán nepovinný element iid

2019-03-25

lez

cis_kod_lek

04.18.03

Do seznamu přípustných hodnot byla přidána hodnota DLP

2019-03-25

vrn

barva_lab

formrm

04.18.03

Do bloku vrn byly přidány:

nepovinný element "barva_lab" - barva pro zobrazení hodnoty doporučená laboratoří

nepovninný (od příští verze povinný) atribut "formrm" - formát referenčních mezí

2019-03-25

ipi_o

ipi_v

cis_is

04.18.03

Byla prodloužena délka atributu "cis_is" z 15 na 64 znaků

2019-03-30

hodnoceni

hodn_vysl_lok

04.18.03

Do bloku "hodnoceni" byl přidán nepovinný element "hodn_vysl_lok" (hodnocení výsledku v lokálním tvaru)

2019-04-01

04.18.03

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.03.

2018-12-10

 

 

 

aktualizace popisů a komentářů v datových blocích s ohledem na následující práce nad validačními a prohlížecími nástroji a ve vazbě na „souhrn o pacientovi“;

z těchto aktualizací neplynou žádné změny schémat

2018-11-15

schéma ds_type

typy logical9, logicalAX

04.18.02

byly přidány logické typy logical 9 a logicalAX, které umožní předat hodnotu "nezadáno":

logical9 - 0,1,9 (0=ne, 1=ano, 9=nezadáno)

logicalAX - A, N. X (A=ano, N=ne, X= nezadáno)

2019-01-01

04.18.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.02.

2018-08-30

UZIS: registr NOR

04.18.01

do DS4 byl přidán nový registr UZIS ČR:

NOR - národní onkologický registr (nor:nor)

2018-08-29

nrh

nrh_chy

04.18.01

z bloku nrh byl odstraněn volitelný element nrh_chy (hlášení chyb)

2018-08-29

nrhh

hodd

04.18.01

hodd (oddělnení) - byl změněm výčet možných hodnot pro 3. pozici: dosud 5-9, A-Z, nově 1-9, A-Z.

2018-08-29

nrhi

hdatnar, hpohl

04.18.01

dp bloku nrhi byly přidány nepovinné atribury hdatnar (datum narození) a hpohl (pohlaví)

2018-10-01

04.18.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.18.01.

2018-04-24

pracoviste

icz

04.17.01

Atribut "icz" je od této verze povinný (plyne z legislativy).

2018-04-24

pracovnik

a

04.17.01

Do bloku "pracovnik" byl přidán nepovinný blok "a" (adresa pracovníka).

2018-04-24

pracovnik

jmeno

prijmeni

04.17.01

Byla prodloužena délka elementu "jmeno" z 24 na 40 znaků a "prijmeni" z 35 na 40 znaků.

2018-04-24

ku_o, ku_z

fazespec

04.17.01

Doplněny pokyny k fázím „oprava“ a „storno“.

2018-04-24

a

stat_text

k_osoba_typ

id_zp

04.17.01

Do bloku "a" byly přidány nepovinné elementy

"stat_text" (40 znaků),

"k_osoba_typ" (kontaktní osoba - typ kontaktu) a

"id_zp" (identifikace ZP).

2018-04-24

p

stat_poj

04.17.01

Byla změněna délka elementu "stat_poj" z 3 na 2 znaky.

2018-04-24

pv_zpneu

stat_poj

04.17.01

Byla změněna délka elementu "stat_poj" z 3 na 2 znaky.

2018-04-24

jazyk_dok

04.17.01

Byl přidán nový blok "jazyk_dok" (jazyk, ve kterém byl dokument vypracován).

2018-04-24

ident_pac

04.17.01

Byl přidán nový blok "ident_pac" (identifikace pacienta).

2018-04-24

fzs

04.17.01

Byl přidán nový blok "fzs" (faktory životního stylu).

2018-04-24

ld

04.17.01

Byl přidán nový blok "ld" (léčebná doporučení).

2018-04-24

fs

04.17.01

Byl přidán nový blok "fs" (funkční stav).

2018-04-24

idkuglob

04.17.01

Byl přidán nový blok "idkuglob" (ID klinické události globální) volaný z ku_z.

2018-04-24

ku_z_patsumdat

04.17.01

Byl přidán nový blok "ku_z_patsumdat" (souhrn o pacientovi) volaný z ku_z.

2018-04-24

ku_z_patsumsest

04.17.01

Byl přidán nový blok "ku_z_patsumsest" (dokument Patient Summary) volaný z ku_z.

2018-04-24

ku_pac

04.17.01

Byl přidán nový blok "ku_pac" (identifikační údaje k souhrnu o pacientovi (SoP) a jiným k.u.), volaný z ku_z.

2018-04-24

zpo

04.17.01

Byl přidán nový blok "zpo" (zodpovídající pacoviště a osoba) volaný z ku_z.

2018-04-24

ip

ps_idsub

autor

04.17.01

Z bloku "ip" byly z důvodů změny koncepce PATSUM odstraněny minule zavedené nepovinné elementy "ps_idsub" (IDSUB přiřazené k datům v bloku IP pro pacientský souhrn) a "autor" (autor odpovědný za vytvořený pacientský souhrn sdělovaný v bloku IP).

2018-04-24

ip

fzs

ld

fs

04.17.01

Do bloku "ip" byly přidány nepovinné elementy:

"fzs" (faktory životního stylu)

"ld" (léčebná doporučení)

"fs" (funkční stav).

2018-04-24

ku_z

idkuglob

ku_z_patsumdat

ku_z_patsumsest

ku_pac

jazyk_dok

zpo

04.17.01

Do bloku "ku_z" byly přidány nepovinné elementy:

"idkuglob" (ID klinické události globální) a "jazyk_dok" (jazyk zprávy)

"ku_z_patsumdat" (souhrn o pacientovi)

"ku_z_patsumsest" (dokument Patient Summary).

"ku_pac" (identifikační údaje k souhrnu o pacientovi (SoP) a jiným k.u.)

"jazyk_dok" (jazyk, ve kterém byl dokument vypracován)

"zpo" (zodpovídající pacoviště a osoba).

2018-04-26

spec_proc

ku_z_lab

04.17.01

upřesnění procedury, supspecifkace procedury

2018-04-26

nrhh, nrh_chy

hodd

04.17.01

hodd (oddělnení) - byl změněm výčet možných hodnot pro 3. pozici: dosud 0-9, nově 5-9, A-Z.

2018-05-28

lip

 

04.17.01

Doplněn popis vazeb mezi bloky „grav“ a „dgz“ a odpovídajícími položkami NČLP v bloku „lip“.

2018-06-04

číselník LVUIN

nová hodnota S

04.17.01

Do číselníku LVUIN byla přidána nová hodnota "S" (sdělení opravy nebo storna).

2018-06-04

diag

nazev

04.17.01

Do bloku "diag" přidán nepovinný atribut "nazev" (plný název diagnózy).

2018-06-04

as

typ

04.17.01

Výčet hodnot atrubutu "typ" rozšířen o hodnotu "B"
(mobilní telefon).

2018-06-04

chv

chvuzis_klic

chvuzis_text

04.17.01

Z bloku "chv" byly odstraněny minule zavedené nepovinné elementy (připravovaná změna v číselnících ÚZIS):

"chvuzis_klic" (chirurgický výkon dle ÚZIS - klíč) a

"chvuzis_text" (chirurgický výkon dle ÚZIS - text).

2018-06-11

dgz

spec_dg

04.17.01

Prodloužena délka položky ze 150 na 1000 znaků.

2018-06-11

dgz

 

04.17.01

Revize a doplnění popisů položek pod tabulkou.

2018-06-15

04.17.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.17.01.

2018-03-16

autor

garant_dat

pracovnik

id_zp

04.16.02

Do bloků autor, garant_dat a pracovnik  byl přidán nepovinný atribut id_zp = ID dle Národního registru zdravotnických pracovníků (ÚZIS) - v dalších verzích bude upraveno dle pokynů ÚZIS.

2018-04-01

04.16.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.16.02.

2018-02-01

číselníky

EJAZYK

EVZTAH

EALERGEN

EZDRROLE

ETREMPOR

ENAHRADY

EPROC

EALERGRE

EZAVAZ

ESTAV

ENOINFO

ERIZFAKT

ELD

EZF

EACTING

EDOSFORM

EPACK

EROUTADM

ETEVENT

04.16.01

Do DS4 byly přidány číselníky, které jsou potřebné v projektu "Patient Summary":

EJAZYK, EVZTAH, EALERGEN, EZDRROLE, ETREMPOR, ENAHRADY, EPROC, EALERGRE, EZAVAZ, ESTAV, ENOINFO, ERIZFAKT, ELD, EZF, EACTING, EDOSFORM, EPACK,

EROUTADM, ETEVENT

2018-02-01

ip

jazyk

povolani

fynal

grav, grav_tp

chv

04.16.01

Do bloku ip byly přidány nové nepovinné bloky:

jazyk - komunikační jazyk (a další jazyky, překladatel) 

povolani - povolání (z hlediska klinického: zátěž fyz. či psych.)

fyznal - fyzikální nález (tlak, pulz)

grav - gravidita (čas počátku těhotenství) a v něm vnořený grav_tp (termín porodu)

chv - chirurgické výkony

2018-02-01

ip

misto_nar

stat_pris

typ_sdel

ps_idsub

duvernost

autor

04.16.01

Do bloku ip byly přidány nepovinné elementy:

misto_nar - místo narození

stat_pris - státní příslušnost

typ_sdel - typ zasílané množiny informací z hlediska PS

ps_idsub - ID přiřazené k datům v bloku IP pro pacientský souhrn

duvernost - důvěrnost sdělovaných dat

autor - autor odpovědný za vytvořený pacientský souhrn

2018-02-01

ip

jmeno

prijmeni

rod_prijm

04.16.01

Délka elementů v bloku ip byla prodloužena:

jmeno - z 24 na 40 znaků

prijmeni - z 35 na 40 znaků

rod_prijm - z 35 na 40 znaků

2018-02-01

ip

dat_dn

dat_de

04.16.01

U elementů dat_dn a dat_de v bloku ip byly povoleny i hodnoty typu MR (měsíc, rok) a R (rok)

2018-02-01

a

typ

číselník TAB_TA

04.16.01

Do číselníku TAB_TA byly přidány hodnoty C, K, Z G, M, T

2018-02-01

a

adr, dop1, dop2, vztah

04.16.01

Délka elementů adr, dop1, dop2 a vztah byla prodloužena na 40 znaků

2018-02-01

a

stat

04.16.01

Nově se zadává tříznakový kód státu z číselníku ISO 3166

2018-02-01

a

o_jmeno

o_prijmeni

o_titul_pred

o_titul_za

f_jmeno

f_ico

k_osoba_klic

k_osoba_text

k_osoba_pozn

pozn

autor

04.16.01

Do bloku a byly přidány nepovinné elementy a bloky:

o_jmeno - osoba - jméno (jména)

o_prijmeni - osoba - příjmení

o_titul_pred - osoba - titul před jménem

o_titul_za - osoba - titul za jménem

f_jmeno - firma - jméno (název)

f_ico - firma - IC identifikace právního subjektu

k_osoba_klic - kontaktní osoba - klíč

k_osoba_text - kontaktní osoba - text

k_osoba_pozn - kontaktní osoba - poznámka

pozn - poznámka k údajům

autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu

2018-02-01

diag

mkn_verze

04.16.01

Do bloku diag byl přidán nepovinný atribut mkn_verze (verze použitého číselníku MKN)

2018-02-01

dgz

typ_dg

04.16.01

Atribut typ_dg je od této verze nepovinný

2018-02-01

dgz

ind_oprav_sd

04.16.01

Atribut ind_oprav_sd je od této verze zrušen

2018-02-01

dgz

stav_dg, zavaz_dg, duvernost, duverne

04.16.01

Do bloku dgz byly přidány nepovinné atributy a elementy:

element stav_dg - specifikace stavu diagnózy (klinický stav problému)

element zavaz_dg - závažnost

atribut duvernost - stupeň důvěrnosti diagnózy

atribut duverne - důvěrná informace pro lékaře

2018-02-01

dgz

dat_up

04.16.01

U elementu dat_up v bloku dgz byly povoleny i hodnoty typu MR (měsíc, rok) a R (rok)

2018-02-01

le

typ

04.16.01

Do bloku le byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

le

lez

04.16.01

Vnořený blok lez v le je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)

2018-02-01

lez

cis_kod_lek_v

04.16.01

Do bloku lez byl přidán nepovinný atribut cis_kod_lek_v (verze použitého číselníku léků)

2018-02-01

oc

typ

04.16.01

Do bloku oc byl přidán nový povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

oc

ocz

04.16.01

Vnořený blok ocz v oc je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)

2018-02-01

ocz

typ_oc_kod

typ_oc_text

davka

04.16.01

Atributy typ_oc_kod a typ_oc_text jsou od této verze povinné.

Vnořený blok davka je od této verze nepovinný opakovatelný (dosud byl povinný opakovatelný)

2018-02-01

u

uniz

unizf

04.16.01

Do bloku u byl přidán nový nepovinný opakovatelný blok uniz.(náhrady, implantáty, zařízení) a v něm vnořený unizf   (náhrady, implantáty, zařízení - formalizovaně)

2018-02-01

ua

typ

04.16.01

Do bloku ua byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

ua

u_al

04.16.01

Element u_al je od této verze nepovinný.

2018-02-01

ua

uaf

04.16.01

Do bloku ua byl přidán nový nepovinný blok uaf.(alergie - formalizovaně)

2018-02-01

urf

typ

04.16.01

Do bloku urf byl přidán povinný atribut typ (typ sdělované informace)

2018-02-01

urf

u_rf

04.16.01

Element u_rf je od této verze nepovinný.

2018-02-01

urf

urff

04.16.01

Do bloku urf byl přidán nový nepovinný blok urff.(rizikové faktory - formalizovaně)

2018-02-01

uks

ks_rh_text

04.16.01

Do bloku uks byl přidán nový nepovinný element ks_rh_text (krevní skupina v AB0 Rh(D) systému textem)

2018-02-01

autor

role_klic

role_text

04.16.01

Do bloku autor byly přidány nepovinné atributy:

role_klic - profesionální role autora - klíč

role_text - profesionální role autora - text

2018-02-01

garant_dat

role_klic

role_text

04.16.01

Do bloku garant_dat byly přidány nepovinné atributy:

role_klic - profesionální role garanta dat - klíč

role_text - profesionální role garanta dat - text

2018-02-01

pracovnik

role_klic

role_text

04.16.01

Do bloku pracovnik byly přidány nepovinné atributy:

role_klic - profesionální role pracovníka - klíč

role_text - profesionální role pracovníka - text

2018-02-01

p

pruk_cis

dat_pp

04.16.01

Do bloku p byly přidány nepovinné elementy:

pruk_cis - číslo průkazu ZP

dat_pp - platnost průkazu ZP do data

2018-02-01

p

pozn

autor

04.16.01

Do bloku p byly přidány nepovinné elementy a bloky:

pozn - poznámka k údajům

autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu

2018-02-01

h

pozn

autor

04.16.01

Do bloku h byly přidány nepovinné elementy a bloky:

pozn - poznámka k údajům

autor - autor vložení nebo aktualizace záznamu

2018-02-01

ku_z

ku_z_pat_n

le_vys

04.16.01

Do bloku ku_z byly přidány:

le_vys - nepovinný element typu le (léky - z vyšetření)

ku_z_pat_n - nový nepovinný opakovatelný blok (blok pro k. u. PAT.HISTOLOG a PAT.CYTOLOG)

2018-02-01

ku_z_lab

nclp_verze

04.16.01

Do bloku ku_z_lab byl přidán nepovinný atribut nclp_verze

2018-02-01

an

autor

04.16.01

Do bloku an byl přidán nepovinný element autor

2018-02-01

04.16.01

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.16.01.

2017-11-27

04.16.00

Vzhledem k mnoha doplňkům a úpravám je připravena pracovní verze DS 4.16.00, po jejím připomínkování bude vytvořena oficiální verze DS 4.16.01. Změny a novinky nejsou nyní popisovány v této tabulce, ale v přehledném pracovním dokumentu:

 změny v DS4.16.00

 

Tabulkový popis bude realizován až s verzí oficiální.

2017-12-15

 

 

04.16.00

Vydání pracovní (pilotní) verze DS 04.16.00

2017-10-15

vrn

04.15.02

Drobné změny v pokynech pro sdělování a vydávání numerických výsledků v bloku vrn.

2017-10-15

04.15.02

Oficiální vydání (distribuce) DS 04.15.02.

2017-05-24

nrrod:nrrod

rdatnarm

04.15.01

Přidán nepovinný atribut rdatnarm (datum narození matky)

2017-05-31

nrnar:nrnar

ndghlavni

04.15.01

Byla změněna povinnost atributu ndghlavni na povinné (je povinný pro zprávy č. 1 - 9)

2017-05-31

pracoviste

icp, odb

04.15.01

Byla změněna povinnost atributů icp a odb na povinné (s ohledem využívání tohoto datového bloku v rámci práce s bloky klinických událostí).

2017-06-05

číselník KU

04.15.01

Číselník typů KU byl výrazně rozšířen a upraven; aktualizovány popisy stávajících položek číselníku a podstatně doplněny další pro praxi potřebné klin. události.

Viz  klinické události platné - přehled (tab).

Doporučujeme prohlížení v programu ČLP.

2017-06-05