Co dnes umožňuje DASTA

 

DS3 i DS4 obsahují nejen bloky pro přenos pacientských dat, ale také bloky pro vyšetření pitné a užitkové vody, bloky pro NZIS, pro přenos číselníků, laboratorních příruček atd.

Z pacientských dat dnes DS3 a DS4 umožňuje předávat informace z mnoha oblastí, zejména pak:

 • identifikační data pacienta
 • základní informace o pacientovi (nacionále, r.č., adresy, výška, hmotnost atd.)
 • urgentní informace (k.s., alergie, dg.)
 • platební vztahy, pojišťovny, pracovní neschopnosti
 • anamnéza
 • léky
 • očkování
 • dg. trvalé a aktuální
 • klinické události mnoha typů - objednávky, výsledky, zprávy (např. laboratoře, RDG, dokumentace mnoha typů, speciální vyšetření dle číselníku klinických událostí atd.) - toto podrobněji řeší DS4
 • podklady pro vyúčtování a MIS
 • speciální datové bloky - toto řeší především DS4
 • nástroje pro vkládání speciálních firemních datových bloků - toto především řeší DS4
 • atd.

Zatímco DS3 slouží především k předávání základních typů zpráv a k realizaci obousměrné komunikace s LIS (s využíváním NČLP) a případně RTG, DS4 toto významnou měrou rozšiřuje a zkvalitňuje. Zásadní novinkou DS4 je zavedení filozofie klinických událostí a její praktické rozpracování. Problematika klinických událostí je velmi široká a je součástí popisů DS4 včetně podrobného popisu příslušných jednoznačných identifikací pacienta a identifikací jeho klinických událostí a jejich fází. Díky zavedení filozofie klinických událostí a číselníku KU se nejen zjednodušilo doplňování dalších pro praxi potřebných klinických událostí, ale je také jednodušší jejich formalizace.To vše ruku v ruce s možnostmi využívání XML schéma a dalších nástrojů.

Jako příklad klinických událostí v DS4 lze uvést:

 • Laboratorní vyšetření (všech specifikací)
 • RDG vyšetření (RTG, CT, SONO…)
 • EKG vyšetření
 • Příjem pacienta
 • Operační zpráva
 • Konzilium
 • Dekurz
 • Propouštěcí zpráva
 • Ambulantní zpráva
 • Výpis zpráv z archivu
 • atd.

Jako příklad fází klinických událostí v DS4 lze uvést:

 • Objednávka realizace
 • Akceptace objednávky
 • Zpracovávání zakázky (průběžné)
 • Zpracování zakázky (finální)
 • Akceptace (převzetí zakázky)
 • Předání dat třetí straně (dle interních pravidel)
 • atd. (včetně oprav, storna, řešení duplicit aj.)

Klinická událost má v DS4 definovanou základní obecnou strukturu:

 • typ události a její fáze
 • ID_KU (ID klinické události) = dodavatel IS*implementace IS*unikátní ID k.u.
 • ID_SUB (ID dílčího úkolu)
 • objednavatel a zpracovatel (pracoviště, osoba)
 • časové údaje, garanti, atd.
 • platební vztahy, diagnózy, medikace, urgentní informace, související zprávy aj.
 • SESTAVY, OBRAZY, TEXTOVÉ ZPRÁVY, ZAVERY,…
 • speciální bloky s formalizovanými položkami (například bloky pro laboratorní komplement, RDG, aj.)
 • výkony, podklady pro MIS aj.
 • atd.