Vítejte na webu DASTA

DASTA je akronym pro Český národní datový standard pro výměnu informací ve zdravotnictví. Vydavatelem standardu je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Koncepční základ standardu vytváří pracovní skupina datových standardů České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací (ČSZIVI) ČLS JEP ve spolupráci s ostatními subjekty podílejícími se na tvorbě standardu a dle potřeb Národního zdravotnického informačního systému.

Vývoj standardu probíhá ve spolupráci státních organizací, veřejných a privátních subjektů – dodavatelů informačních řešení a jejich uživatelů. Model spolupráce a přímé zapojení uživatelů standardů do jeho vývoje je jednou z jeho nejsilnějších stránek.

Gesce nad jednotlivými bloky datového standardu:

  • ČSZIVI ČLS JEP - klinické datové bloky (IP) a koncepční základ DS
  • ÚZIS - datové bloky pro Národní zdravotnický informační systém (NR)
  • MZ ČR - datové bloky pro pacientský souhrn (PatSum)
  • SZÚ - datové bloky v oblasti veřejného zdraví
AKTUALIZACE
Mimořádná aktualizace standardu DS4 a NČLP
Datum:1.3.2021Verze:DS 04.21.04, NČLP 2.72.04

Nástroje pro realizaci upgrade včetně archivu předchozích platných verzí DASTA a číselníků jsou nadále k dispozici v nezměněném tvaru na webových službách: http://ciselniky.dasta.mzcr.cz.
Přístup k serveru webových služeb je nadále také možný alternativní cestou: http://ciselniky.dasta.medinfo.cz.